Netwerk Vergunningen

Netwerk Vergunningen

Hoe maakt het bestaande systeem meer ruimte voor innovatieve duurzame concepten?

Veehouders die innovatieve ideeën willen realiseren lopen vaak op dezelfde onderdelen vast. De meeste knelpunten hebben te maken met financiering, vergunningen en markttoegang. Via mogelijkmakersnetwerken bekijken we op deze drie onderdelen wat er nodig is om realisatie van die innovaties eenvoudiger en effectiever te maken.
Voor vergunningen betekent dit dat we niet om een uitzonderingspositie of om experimenteerruimte vragen, dat wordt vaak te gemakkelijk gevraagd en leidt niet tot inzichten waar het systeem aangepast kan worden.
Het doel van Het Nieuwe Veehouden 3 is om mogelijkmakers aan de systeemkant kleine, maar wel structurele, aanpassingen aan de systeemkant in beeld te brengen. Aanpassingen waarmee meer ruimte komt voor andere manieren van innovatieve en duurzame dierhouderijsystemen. Dit betekent dat veehouders en overheidsmedewerkers elkaars rol beter moeten kennen, elkaars taal moeten leren te verstaan en van daaruit op zoek gaan naar hun gezamenlijke doelen. Dit biedt inzicht in meerdere wegen die naar een duurzame veehouderij leiden, lees inzicht in meer verschillende manieren en concepten van duurzame houderij. Een aansprekend voorbeeld is de Rondeel pluimveestal. De gemeente waar de eerste vergunningaanvraag binnenkwam struikelde over de ronde vorm van de stal, want ‘kippenstallen zijn altijd rechthoekig’. Toen het de gemeente duidelijk werd dat die ronde vorm het mogelijk maakt om een op veel aspecten veel duurzamere houderij van legkippen te realiseren, heeft ze ruimte gemaakt om de Rondeelstal te realiseren.
De meeste ondernemers kunnen dit samenspel niet zelfstandig realiseren omdat hun netwerk niet toereikend is of omdat het niet lukt om voldoende tijd beschikbaar te maken. Het netwerk vergunningen begeleidt hen daarbij. De insteek is voornamelijk om meer ruimte en oplossingen aan de systeemkant in beeld te brengen. Het is ‘mooi meegenomen’ indien de veehouders hun eigen plan een stap verder naar de uitvoering kunnen brengen. Het netwerk levert daarnaast een analyse van de knelpunten van het huidige systeem op.
Meer informatie over dit netwerk: Maarten Vrolijk (WUR) of 0317-480485

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Overige dossiers

Back to top