Netwerk Markt

Netwerk Markt

Zoeken naar kansen om innovatiekostprijs via de markt vergoed te krijgen

Veehouders die innovatieve ideeën willen realiseren lopen vaak op dezelfde onderdelen vast. De meeste knelpunten zijn te herleiden naar financiering, vergunningen en markttoegang. Via Mogelijkmakersnetwerken bekijken we op deze drie onderdelen wat er nodig is om realisatie van innovaties eenvoudiger en effectiever te maken.
Bijvoorbeeld bij markt: Vele innovaties zijn gericht op het oplossen van een duurzaamheidsvraagstuk. Vaak dus het antwoord op een vraag uit de samenleving. Sommige van die oplossingen laten zich betalen uit lagere kosten maar vaak ook werken oplossingen juist kostprijsverhogend. Zolang alle boeren diezelfde kosten moeten maken is er geen probleem. Maar een ondernemer kan het zich niet veroorloven om veel extra kosten te maken ten opzichte van een concurrent. Tenzij die meerkosten via de markt betaald worden.
Het mogelijkmakersnetwerk ‘markt’ helpt veehouders met het zoeken naar kansen om meerkosten via de markt vergoed te krijgen. Daarbij proberen we partijen uit de samenleving te mobiliseren om te helpen dat waar te maken. Dat kan de communicatiekracht van een ngo zijn of de marketingpower van een retailformule. Maar nooit zonder dat eerst zorgvuldig met experts uit het veld gekeken wordt naar waar het onderscheidende zit dat de veehouder doet en hoe dat raakt aan waar de markt mogelijk voor wil betalen. Want helaas is wat de samenleving wil nog niet zomaar hetzelfde als waar de markt voor wil betalen.
Meer informatie bij dit netwerk: Jelmer Vierstra (Natuur & Milieu)

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Overige dossiers

Back to top