Netwerk Financiering

Netwerk Financiering

Vernieuwende ideeën vragen om vernieuwende financiering

Veehouders die vernieuwende ideeën willen realiseren lopen vaak op dezelfde onderdelen vast. De meeste knelpunten zijn te herleiden naar financiering, vergunningen en markttoegang. Via Mogelijkmakersnetwerken bekijken we op deze drie onderdelen wat er nodig is om realisatie van vernieuwende ideeën eenvoudiger en effectiever. Wat er nodig is, maar vooral ook wie er nodig is?! De omgeving van de veehouder speelt een grote rol.
Bijvoorbeeld bij financiering: Elke veehouder die wat anders doet dan gangbaar heeft grote moeite om het vernieuwende deel van zijn investering gefinancierd te krijgen. Een financier wil graag bewijs dat een investering voldoende rendement oplevert. Een vernieuwend idee heeft zichzelf nog niet in de praktijk kunnen bewijzen. Daardoor heb je als veehouder meestal onvoldoende onderbouwing bij je financieringsaanvraag.
Het mogelijkmakersnetwerk “Financiering” verkent met enkele cases wat nu nodig is om als ondernemer sneller zicht te krijgen op financieringsmogelijkheden. Hoe passen duurzame, vernieuwende ideeën binnen het totale financieringssysteem. Bij dit netwerk zijn allerlei partijen betrokken, zoals ondernemers en de Rabobank (als UDV-partner en als vertegenwoordiger van de banken).
In de eerste verkenning bleek duidelijk dat het financieren van vernieuwende ideeën grotere risico’s met zich meebrengt en daarmee niet past bij het standaard risicoprofiel van financieringen door banken verstrekt. Zie daarvoor onderstaand figuur (of in pdf.) Hierbij past een financieringsvraag eerder bij investeringsmaatschappijen en aan de overheid gelieerde mogelijkheden zoals subsidies. Eigenlijk komt het er op neer dat je voor gangbare investeringen prima de gangbare paden kunt bewandelen. Hoe vernieuwender je ideeën zijn, hoe vernieuwender je op zoek moet naar financiering.

Figuur:Innovatiefases en hun financieringsinstrumenten.
Bron: gebaseerd op http://www.omfl.nl/financieringen/, bewerking LEI Wageningen UR

In de verdere verkenning bekijkt dit netwerk wat er nodig is, zodat grotere groepen veehouders sneller en effectiever kunnen werken aan financieringen van duurzame innovaties. Voor meer informatie over het mogelijkmakersnetwerk financiering kunt u contact opnemen met Harry Kortstee (LEI, WUR).

BijlageGrootte
netwerk_financieel.pdf92.8 KB
Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Overige dossiers

Back to top