Mogelijkmakersnetwerken

Mogelijkmakersnetwerken

Innovatieve veehouders besteden veel tijd en energie om hun nieuwe veehouderij concept te realiseren. Hoe innovatiever de plannen, hoe moeilijker het is om tot realisatie te komen. Het bestaande systeem rond de veehouderij is onvoldoende in staat om nieuwe initiatieven ruimte te bieden.
Mogelijkmakers kunnen helpen om ruimte te creëren. Om dit te bereiken werkte Het Nieuwe Veehouden 2 met individuele mogelijkmakers aan individuele ondernemersplannen. Daarbij kwamen structurele knelpunten in het systeem rond de veehouderij naar voren. Deze zijn niet door individuele ondernemers en mogelijkmakers op te lossen. Een netwerk van mogelijkmakers is nodig om systeemveranderingen mogelijk te maken. Daar gaan we aan werken in 2014 en 2015. Hoe? Klik hier voor een overzicht.
Voor meer informatie over Het Nieuwe Veehouden - Mogelijkmakersnetwerken kunt u contact opnemen met projectleider Yvette van Wichen (Projecten LTO Noord) via telefoonnummer 088 - 888 66 77.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Overige dossiers

Back to top