MIJN Duurzaamheid

MIJN Duurzaamheid

MIJN Duurzaamheid: wat past bij mij?
Dit projectonderdeel (voor de melkveehouderij) legt de nadruk op de ondernemer zelf. Elke deelnemer kijkt vanuit zichzelf en vanuit zijn bedrijfssituatie naar de beste passende vorm van duurzaamheid en vertaalt dit naar concrete stappen en maatregelen. Dit met een integrale benadering van de verschillende duurzaamheidsaspecten (boer, koe, burger en milieu) voor een duurzamer en volhoudbaarder bedrijf.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Overige dossiers

Back to top