Het Nieuwe Veehouden II / Mijn Duurzaamheid

Het Nieuwe Veehouden II / Mijn Duurzaamheid

Het nieuwe veehouden: systeemverandering
De projecten MIJN Duurzaamheid en Het nieuwe veehouden werken samen onder de vlag "Verdere verduurzaming veehouderij". Het verschil tussen deze trajecten:

Het nieuwe veehouden: systeemverandering
Dit projectonderdeel richt zich op veehouders (melkvee, pluimvee, varkens en geiten) die vanuit een eigen ideaal en/of concept op systeemniveau willen werken aan duurzame veranderingen. De stappen die de deelnemers doorlopen, met ondersteuning van een innovatiecoach, zijn gericht op echte veranderingen op bedrijfs- en systeemniveau .
MIJN Duurzaamheid: wat past bij mij?
Dit projectonderdeel (voor de melkveehouderij) legt de nadruk op de ondernemer zelf. Elke deelnemer kijkt vanuit zichzelf en vanuit zijn bedrijfssituatie naar de beste passende vorm van duurzaamheid en vertaalt dit naar concrete stappen en maatregelen. Dit met een integrale benadering van de verschillende duurzaamheidsaspecten (boer, koe, burger en milieu) voor een duurzamer en volhoudbaarder bedrijf.
Welke activiteiten?

  • 23 veehouders (melkvee, pluimvee, varkens en geiten) gaan de plannen uit Het nieuwe veehouden nu écht realiseren op hun bedrijf.
  • 40 melkveehouders starten met MIJN duurzaamheid om voor zichzelf te bepalen welke duurzaamheidsacties bij hun passen en hoe ze deze gaan realiseren.
  • Overdragen van kennis, ervaringen en tools uit beide trajecten aan adviseurs, erfbetreders en ondernemers via bijeenkomsten en verschillende communicatiekanalen.
  • Mede-Mogelijk-Maak-Conferentie voor adviseurs en erfbetreders over hoe zij de duurzame ontwikkeling van de veehouderijsector verder mogelijk kunnen maken.
Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Overige dossiers

Back to top