Gebruik of huur trekkers, kippers en werktuigen met grotere capaciteit

Gebruik of huur trekkers, kippers en werktuigen met grotere capaciteit

Met een grotere capaciteit kan het aantal werkgangen en kipperbewegingen verminderd worden. Een grotere capaciteit beteken wel meer brandstofverbruik per uur maar over het algemeen een lager brandstofverbruik per hectare.
 
Bijdrage Energiebesparing
2 - 7 %
 
Wat moet er nog gebeuren
Doorrekenen wat rendabel is: inhuur via loonwerker of eigen aanschaf.
 
Reductie broeikasgasemissie
7 - 15 %
 
Achtergrondinformatie/bronnen
Maatregelen ter beperking van energiegebruik en broeikasgasemissies, J. de Haan et al., december 2007. PPO-rapport nr. 372.
 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Overige dossiers

Back to top