Format van de maatregelen in bijlage 10 bij de Activiteitenregeling

Format van de maatregelen in bijlage 10 bij de Activiteitenregeling

Het format van de erkende maatregelenlijst bestaat uit een vast aantal onderdelen. Hier vindt u een uitleg over wat elk onderdeel inhoudt:

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Overige dossiers

Back to top