Deskstudie mestverwerkingstechnieken

Deskstudie mestverwerkingstechnieken

Het mestbeleid is erop gericht om het huidige mestoverschot langs drie sporen terug te dringen: efficiënte mineralenbalans op het bedrijf, plaatsingsruimte vergroten en verwerken van een deel van het mestoverschot. Naar aanleiding van dit laatste spoor heeft “Goed boeren in kleinschalig landschap” een deskstudie uitgevoerd naar beschikbare mestverwerkingstechnieken. Zowel toepassingen voor individuele bedrijven als voor samenwerkingsvormen zijn uitgewerkt. Vind de deskstudie hier.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Overige dossiers

Back to top