Nieuws

Knelpunten in ruimtelijke ordening

De afgelopen weken zijn er weer de nodige signalen uit het veld ontvangen over knelpunten vanuit RO-beleid bij de verdere ontwikkeling van multifunctionele landbouwbedrijven. De hoop was dat de nieuwe Omgevingswet met de Omgevingsplannen een positieve schaduw vooruit zou werpen, maar dat blijkt in veel gevallen niet zo uit te pakken. In tegendeel: drempels voor ondernemers worden in sommige gevallen hoger.
 

Back to top