Nieuws

Meer ontwikkelkracht voor de multifunctionele landbouw

De multifunctionele landbouw is één van de antwoorden die de land- en tuinbouw kan bieden op grote maatschappelijke vraagstukken. Dat stelt het Platform Multifunctionele Landbouw dat op 12 februari jongstleden bijeen kwam. Leden van het platform spraken uit welke bijdrage zij kunnen leveren om de ontwikkelkracht van de multifunctionele landbouwsector te vergroten. 

Platform Multifunctionele Landbouw verzilvert kansen

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelde eerder dit jaar het Platform Multifunctionele Landbouw in. Het Platform heeft de opdracht meegekregen om de potentie van de multifunctionele landbouw (MFL) voor de agrarische sector verzilveren door het wegnemen van knelpunten en het creëren van ontwikkelruimte. Op 31 oktober jongstleden kwamen de vertegenwoordigers van de verschillende organisaties bijeen voor een eerste overleg.

Aantal educatieboeren in Nederland gegroeid

In de afgelopen 3 jaar is het aantal gekwalificeerde educatieboerderijen gegroeid van 220 naar 325! Op deze locatie kunnen schoolklassen terecht om in veilige, hygiënische omgeving een kwaliteitsvolle boerderijles te volgen. Super leerzaam en super leuk!

 

Intrekking hygiënecode kleinschalige detailhandel

Het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) trekt de hygiënecode voor kleinschalige detailhandel in zuivel vanaf 1 januari 2020 in. Dit naar aanleiding van dat de koepel van zuivelbrancheorganisaties heeft aangegeven geen behoefte meer te hebben aan de continuering van deze hygiënecode. Indien je als ondernemer nu gebruikmaakt van deze code, dien je tijdig over te schakelen op een andere hygiënecode of dien je een bedrijfseigen hygiëneplan op te stellen.

 

Overzicht hygiënecodes 

29 mei 2019 Dag van de Multifunctionele Landbouw

Heeft u zich al aangemeld voor de ‘Dag van de Multifunctionele Landbouw’ op woensdag 29 mei aanstaande? Een dag die geheel in het teken zal staan van het thema ‘Verbindend Ondernemen’. Er komen diverse interessante sprekers, workshops, en er is ruime gelegenheid voor contact met collega-ondernemers en andere betrokkenen.
 

Legionellapreventie, extra voordelig bij LTO

Heeft uw bedrijf activiteiten in de multifunctionele landbouw en krijgt u bezoekers en/of gasten op uw verblijf? Dan krijgt u waarschijnlijk te maken met de legionella wetgeving. Hiermee wil de overheid deze schadelijke bacterie bestrijden om uitbraak te voorkomen. 
 

Nieuwe GLB erf-proof maken

De komende maanden worden er door het hele land bijeenkomsten georganiseerd waarin de ambities van agrariërs op worden gehaald voor de invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020. Ook alle multifunctionele landbouwondernemers in Nederland zijn van harte uitgenodigd om hierbij aan te sluiten.
 

LTO MFL adviseert: kom goed beslagen ten ijs!

Het seizoen van de open dagen en evenementen is weer begonnen. Met deze activiteiten worden ook veel bezoekers verwacht. Deze dagen zijn een mooie manier om in contact te komen met de burger en uw bedrijf in het zonnetje te zetten. Toch zit een ongeluk in een klein hoekje. Natuurlijk doet u er alles aan om dat te voorkomen. Niets is dus zo belangrijk als een goede verzekering voor het geval er, ondanks een zorgvuldige voorbereiding, toch iets mis mocht gaan. Een goede voorbereiding is het halve werk en kan achteraf een hoop narigheid voorkomen.
 

Wet- en regelgeving knelt in de doorontwikkeling van multifunctionele bedrijven

Ondernemers in de multifunctionele landbouw melden zich steeds vaker bij LTO Nederland over de knellende wet- en regelgeving op hun bedrijven. De belangrijkste knelpunten komen voort uit regionaal beleid op ruimtelijke ordening. Maar ook de “tussenschaligheid” van de activiteiten leidt tot uitdagingen.
 

Strategische Commissie regeldruk aan het werk

De Strategische Commissie betere regelgeving bedrijven, onder leiding van de oud-voorzitter van MKB-Nederland Michaël van Straalen, adviseert het kabinet over knelpunten voor mkb-ondernemers in bestaande regelgeving. Melkveehouder Kees Romijn is op voordracht van LTO Nederland lid van deze Strategische Commissie
 

Back to top