Nieuws

Wet- en regelgeving knelt in de doorontwikkeling van multifunctionele bedrijven

Ondernemers in de multifunctionele landbouw melden zich steeds vaker bij LTO Nederland over de knellende wet- en regelgeving op hun bedrijven. De belangrijkste knelpunten komen voort uit regionaal beleid op ruimtelijke ordening. Maar ook de “tussenschaligheid” van de activiteiten leidt tot uitdagingen.
 

Strategische Commissie regeldruk aan het werk

De Strategische Commissie betere regelgeving bedrijven, onder leiding van de oud-voorzitter van MKB-Nederland Michaël van Straalen, adviseert het kabinet over knelpunten voor mkb-ondernemers in bestaande regelgeving. Melkveehouder Kees Romijn is op voordracht van LTO Nederland lid van deze Strategische Commissie
 

Knelpunten in ruimtelijke ordening

De afgelopen weken zijn er weer de nodige signalen uit het veld ontvangen over knelpunten vanuit RO-beleid bij de verdere ontwikkeling van multifunctionele landbouwbedrijven. De hoop was dat de nieuwe Omgevingswet met de Omgevingsplannen een positieve schaduw vooruit zou werpen, maar dat blijkt in veel gevallen niet zo uit te pakken. In tegendeel: drempels voor ondernemers worden in sommige gevallen hoger.
 

Back to top