Wet- en regelgeving knelt in de doorontwikkeling van multifunctionele bedrijven

Ondernemers in de multifunctionele landbouw melden zich steeds vaker bij LTO Nederland over de knellende wet- en regelgeving op hun bedrijven. De belangrijkste knelpunten komen voort uit regionaal beleid op ruimtelijke ordening. Maar ook de “tussenschaligheid” van de activiteiten leidt tot uitdagingen.
 
De insteek van de multifunctionele ondernemer is niet om te pleiten voor een vrijbrief voor wet- en regelgeving waar iedereen aan moet voldoen. Wel ziet men dat er tegenstrijdigheden voorkomen en diversiteit is in interpretatie van wet- en regelgeving. LTO MFL zet zich in om tegenstrijdigheden op te sporen. Daarnaast wordt er ingezet op het harmoniseren van de interpretatie van de bedoelde wet of regel.
 
In mei van dit jaar zal het ministerie van LNV het Platform Multifunctionele Landbouw installeren. Als belangrijkste opdracht krijgen zijn mee het inventariseren en wegnemen van knelpunten in wet- en regelgeving en het creëren van ontwikkelruimte voor de multifunctionele landbouw.
 

Back to top