Staalkaart beschikbaar voor ondernemers in buitengebied

Op 13 juli jl. zijn de staalkaarten Buitengebied en Bedrijventerrein beschikbaar gesteld door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De staalkaart Buitengebied kan handig zijn voor ondernemers om met gemeenten in gesprek te gaan over hun toekomstige plannen.
 
Ondernemers met een multifunctioneel bedrijf lopen nog vaak tegen knelpunten aan als het gaat om ruimtelijke ordening. Denk hierbij aan problemen bij het verkrijgen van een vergunning voor het opstarten van een multifunctionele tak, omdat het idee niet geheel binnen de huidige kaders past. Of het opstarten van recreatieverblijf met camperplaatsen, waarbij alleen ruimte wordt geboden binnen het huidige bouwblok – maar niet waar je de recreant eigenlijk wilt laten verblijven. Staalkaarten, die inzicht geven in hoe planologische regels geïntegreerd worden met milieuregels, kunnen helpen als basis om het gesprek met gemeenten hierover aan te gaan.
 
Staalkaart Buitengebied
In de staalkaart Buitengebied staan voorbeeldregels over onder andere veehouderijen, agrarische nevenactiviteiten en veel voorkomende initiatieven, zoals het omzetten van agrarisch bouwperceel naar een ruimte-voor-ruimtekavel. Kijk voor meer informatie hier.

Back to top