Risico, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in de multifunctionele landbouw

Multifunctionele landbouw (MFL) bedrijven ontvangen veel bezoekers op het erf. Dat geeft vraagstukken over risico verantwoordelijkheid en aansprakelijk met zich mee. In de herziene brochure ‘Risico, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in de multifunctionele landbouw’ krijgen MFL-ondernemers antwoorden op deze vraagstukken.
 
Je hebt een mooi, breed bedrijf met naast de landbouw ook takken in de recreatie, boerderijverkoop, educatie, zorg, kinderopvang of natuurbeheer. Jullie ontvangen dus bezoekers op het bedrijf, je verzorgt cliënten of je vangt kinderen op, jullie organiseren poldersport. Wanneer er onverhoopt iets misgaat, kan dit een risico en zelfs schade opleveren voor bezoekers. Ook een vergeten stuk gereedschap of vuil op het erf kan bij bezoekers schade of letsel opleveren. Ben jij dan aansprakelijk?
 
Je bent altijd verantwoordelijk voor je bezoekers, gasten, cliënten en hulpboeren, medewerkers, vrijwilligers of deelnemers maar jij bent niet altijd aansprakelijk. Verantwoordelijkheid is jouw zorgplicht naar alle bezoekers op jouw bedrijf. Aansprakelijkheid betreft de vervolgbaarheid wegens schade aan een derde, veroorzaakt binnen jouw verantwoordelijkheid. Besef dat dit twee begrippen zijn: verantwoordelijkheid moet je zelf oppakken, aansprakelijkheid kun je verzekeren.
 
In deze herziene brochure krijg je als multifunctionele agrarisch ondernemer een actueel overzicht op hoofdlijnen over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in de multifunctionele landbouw. De brochure kun je hier downloaden: https://edepot.wur.nl/549686

Back to top