Nieuwe GLB erf-proof maken

De komende maanden worden er door het hele land bijeenkomsten georganiseerd waarin de ambities van agrariërs op worden gehaald voor de invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020. Ook alle multifunctionele landbouwondernemers in Nederland zijn van harte uitgenodigd om hierbij aan te sluiten.
 
Tot en met 2020 kunnen diverse multifunctionele landbouwondernemers aanspraak maken op een vaste vergoeding per hectare uit het GLB, de betalingsrechten. Met de groeiende aandacht voor klimaat, milieu en biodiversiteit wil de EU het GLB deels omzetten naar een prestatiebeloning op deze thema’s. Brussel bepaalt in het GLB 2021-2027 de hoofdlijnen, daarnaast krijgen de afzonderlijke lidstaten de ruimte om het Europese beleid op eigen manier in te vullen. Deze invulling krijgt vorm in het Nationaal Strategisch Plan (NSP) dat elk land moet opstellen.
 
Bijeenkomsten
Het Rijk heeft de landbouwsector gevraagd om suggesties te doen voor effectieve en praktisch inpasbare maatregelen op het erf om zo de doelen van het NSP te bepalen. LTO Nederland is hiervoor een pilotproject gestart. De komende periode vinden er bijeenkomsten plaats door het hele land waarin met onder andere multifunctionele landbouwondernemers in gesprek gegaan wordt om ideeën en ambities voor verbeteringen op het gebied van bodem, water, klimaat en biodiversiteit op te halen. De eerste data voor deze bijeenkomsten zijn:
 
Regio Zuid
Woensdag 12 juni       20.00 uur – 22.00 uur Zaal Keulen, Klimmen
Donderdag 13 juni      20.00 uur – 22.00 uur Baexheimerhof, Baexem
Maandag 17 juni         20.00 uur – 22.00 uur Roelanzia, Ysselsteyn
Aanmelden via www.lltb.nl/glb
 
Regio Noord
Donderdag 13 juni      20:00 uur – 22:00 uur Van der Valk Breukelen
 
Aanmelden via mvengelen@projectenltonoord.nl
 
Alle bijeenkomsten zijn toegankelijk voor zowel leden als niet-leden van LTO Nederland.
 
Noodzaak
Naast het ophalen van de mogelijkheden die multifunctionele landbouwondernemers zien om duurzaamheid in hun eigen bedrijfsvoering te implementeren, worden in de bijeenkomsten suggesties gevraagd om de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden. Gelijktijdig lopen er nog 6 andere pilots in specifieke gebieden waarin concrete maatregelen in het veld worden uitgetest.
 
Binnenkort volgt meer informatie over de andere bijeenkomsten in het land. Wilt u zich nu alvast verzekeren van een plek, ga dan naar www.lto.nl/glb en laat uw gegevens achter.
 
Dit project wordt gefinancierd uit het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_nl
 

Back to top