Maatregelen vogelgriep voor multifunctionele landbouwbedrijven

Pluimvee

In Altforst (gemeente West Maas en Waal) is bij een bedrijf met vleeskuikenouderdieren vogelgriep vastgesteld. Het gaat om een hoogpathogene variant (H5). In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere bedrijven. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 35.700 dieren.
 
LTO/NOP is bezorgd over de situatie en roept alle pluimveehouders op om alle benodigde hygiënemaatregelen in acht te nemen. Met de lokale en regionale LTO-organisaties staat LTO/NOP in contact met de getroffen pluimveehouder en de bedrijven in de nabije omgeving om daar waar mogelijk te ondersteunen. Op de website van LTO is vanochtend een nieuwsbericht geplaatst met daarin meer informatie over de omgeving van het besmette bedrijf en de landelijke maatregelen.
 
Maatregelen voor ‘hobbyvogels’ op multifunctionele landbouwbedrijven
In vele gevallen betreffen de gehouden vogels op multifunctionele landbouwbedrijven dieren die aangeduid worden als ‘hobbyvogels’. Dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels zijn vanaf vandaag verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Het afschermen van de vogels kan door deze bijvoorbeeld in een volière te houden of in een ren onder te brengen. Multifunctionele landbouwbedrijven met vogels kunnen, net als de dierentuinen en kinderboerderijen, wel bezocht worden. Tentoonstellingen van sierpluimvee en watervogels zijn verboden.
 
Meer informatie kunt u vinden op de website van het ministerie van LNV de website van de NVWA.

Back to top