Knelpunten in ruimtelijke ordening

De afgelopen weken zijn er weer de nodige signalen uit het veld ontvangen over knelpunten vanuit RO-beleid bij de verdere ontwikkeling van multifunctionele landbouwbedrijven. De hoop was dat de nieuwe Omgevingswet met de Omgevingsplannen een positieve schaduw vooruit zou werpen, maar dat blijkt in veel gevallen niet zo uit te pakken. In tegendeel: drempels voor ondernemers worden in sommige gevallen hoger.
 
Natuurlijk was het onder de ‘oude’ bestemmingsplannen zo dat je of geluk had dat een bepaalde ontwikkeling (tot een bepaalde omvang) was toegestaan óf je had pech omdat het er niet in stond. Met de Omgevingsplannen is het veel vrijer. Als ondernemer ben je nog meer aan zet om met een goed onderbouwd plan te komen en steun te krijgen van je omgeving dan volgt ontwikkelruimte.
 
Daar komt het probleem om de hoek: wanneer is een plan goed onderbouwd? Ondernemers moeten nu van alles aanleveren om hun plannen kracht bij te zetten. Lastig is dat dit in sommige gevallen ongelimiteerd lijkt en ook niet in tijd begrensd. Er zijn gevallen bekend waarin gemeenten maar blijven vragen. Vaak staat wat de gemeente aan onderbouwing wenst niet in verhouding tot de door de ondernemer gewenste ontwikkeling. Bijvoorbeeld een verkeerskundig plan van een gerenommeerd bureau van 20.000 euro om je parkeerplaats met zes plaatsten te mogen uitbreiden, zodat je een paar keer per jaar een boerenmaaltijd kunt organiseren voor burgers uit de omgeving.
 
Gevolg is dat ontwikkelingen lang duren en kosten voor ondernemers fors toenemen. LTO MFL constateert nu al dat dit ertoe leidt dat kleinschalige ontwikkelingen worden teruggetrokken. Ontwikkelingen die anders een positieve maatschappelijke bijdrage hadden kunnen leveren (bv. meer kleinschalige zorgplekken in het groen). En we zien ook dat plannen maar direct grootschaliger worden aangepakt dan dat de ondernemer eigenlijk van plan was, om de kosten van de ontwikkeling te kunnen terugverdienen.
 
Met de komst van het Platform MFL als ook de ontwikkelingen rondom de Nationale Omgevingsvisie is het van belang dat wij actuele knelpunten in ruimtelijke ordening in beeld hebben. Dit helpt ons in de beeldvorming als ook in de zoektocht naar passende oplossingen. Heeft u zelf ervaringen met knelpunten in ruimtelijk ordeningsbeleid, meldt dat dan via deze link.
 

Back to top