Kies de rechtsvorm die bij je bedrijf past

Een multifunctioneel bedrijf wordt vaak gerund met andere mensen: een gezin, medewerkers of zelfstandigen – goede afspraken over samenwerking zijn belangrijk. Ook bij groei van activiteiten en bij overdracht van het bedrijf moeten de afspraken op een juiste manier vastgelegd worden. De rechtsvorm van het bedrijf of de organisatie is daarbij belangrijk. Meerdere rechtsvormen op één bedrijf zijn goed mogelijk. Bij groei of grote veranderingen is het verstandig de rechtsvorm kritisch te evalueren. De brochure ‘Rechtsvormen in de multifunctionele landbouw’ bevat informatie en tips voor het kiezen van een rechtsvorm in de multifunctionele landbouw. 

De brochure gaat specifiek over de verbreding in zorg, recreatie, kinderopvang, educatie en verkoop van producten en natuurbeheer, en is dus niet gericht op rechtsvormen in de primaire landbouw. De brochure biedt een overzicht van de keuzemogelijkheden, handig bij het gesprek met de bedrijfsadviseur. De brochure biedt geen direct advies welke rechtsvorm het meest geschikt is voor welk type bedrijf. Voor elk bedrijf is namelijk maatwerk nodig. 

 

Back to top