Kies de juiste CAO voor het multifunctionele landbouwbedrijf

Veel boeren en tuinders doen meer dan het produceren van goede landbouwproducten. Zij zijn multifunctioneel landbouw ondernemer geworden en actief in natuurbeheer, bieden zorg, kinderopvang of educatie, laten recreanten toe of verkopen eigen producten. En voor veel van deze activiteiten hebben boeren en tuinders werknemers in dienst. LTO MFL komt met een update van de brochure ‘CAO’s in de multifunctionele landbouw’ om multifunctionele ondernemers te helpen bij het maken van de juiste keuze voor de toe te passen cao op het bedrijf.

Ondernemers met werknemers moeten voldoen aan allerlei wet- en regelgeving. Ook de cao (collectieve arbeidsovereenkomst) is zo’n afspraak waar werkgevers rekening mee moeten houden. In een cao maken werkgevers en werknemers gezamenlijk afspraken over loon en overige arbeidsvoorwaarden. 

Verschillende cao’s

De cao’s worden gezamenlijk voor een hele sector afgesloten. Zo zijn er cao’s voor agrarische sectoren: de cao Productiegerichte Dierhouderij, de cao Glastuinbouw en de cao Open teelten. Ook voor niet-agrarische sectoren zijn er collectieve afspraken. Van belang voor multifunctionele bedrijven kunnen bijvoorbeeld zijn: de cao Gehandicaptenzorg, de cao Horeca, de cao Recreatie of de cao Detailhandel AGF. 

Uit deze vele voorbeelden blijkt wel dat er allerlei cao’s zijn en dat het lang niet altijd duidelijk is welke cao voor het multifunctionele bedrijf geldt. De werkzaamheden op een multifunctionele onderneming lopen immers vaak door elkaar en werknemers verrichten veel verschillende activiteiten, bijvoorbeeld zorg, educatie en kinderopvang, of natuurbeheer en recreatie. Sommige boeren en tuinders passen geen cao voor hun werknemers toe, terwijl dit wel verplicht kan zijn. Of ze passen niet de juiste cao toe. 

Kies de juiste cao

Ondernemers die niet de juiste cao toepassen riskeren naheffingen of boetes. Zo kunnen pensioenfondsen premies navorderen. Of moeten ondernemers loon nabetalen bij een arbeidsconflict met hun werknemers. Het is dus belangrijk dat de juiste cao voor het multifunctionele bedrijf gekozen wordt. De update van de brochure ‘CAO’s in de multifunctionele landbouw’ helpt daarbij.  

Lees hier de brochure 'CAO's in de multifunctionele landbouw'.

 

Back to top