De impact van de coronacrisis op de multifunctionele landbouw

De impact van de coronacrisis op de multifunctionele landbouw

Boeren en tuinders die hun agrarisch bedrijf combineren met multifunctionele landbouw ervaren dagelijks de gevolgen van de coronacrisis. De maatregelen om corona te bestrijden hebben directe impact op deze nevenwerkzaamheden door het wegvallen van taken en activiteiten. Bij multifunctionele landbouw combineren boeren en tuinders hun agrarisch bedrijf met de levering van maatschappelijke producten en diensten. De omvang van deze neventakken varieert enorm. Van volwaardige hoofdtak, seizoensgebonden activiteiten tot kleinschalige insteek (meer uitleg over de samenstelling van bedrijven). Gezamenlijk is de multifunctionele landbouw goed voor bijna €1 miljard aan omzet.  Een overzicht van de impact en de schade door de coronacrisis op de deelsectoren:

Zorglandbouw

De dagbesteding, zoals het verzorgen van dieren en gewassen, en het doen van klusjes op agrarische bedrijven is stopgezet. Een uitzondering wordt gemaakt voor die cliënten waarbij het zorg-technisch niet verantwoord is om de cliënt thuis te laten. De bedrijven houden actief contact met de cliënten om de thuissituaties te blijven monitoren. Het beleid wordt afgestemd met gemeenten en zorgkantoren. Van belang is dat betalingen aan de zorglandbouw doorgaat ook al kan de reguliere zorg tijdelijk geen doorgang vinden. Hiervoor zijn toezeggingen gedaan, maar de uitvoering gaat via gemeenten en de sociale verzekeringsbank.

Agrarische kinderopvang

Gelijk aan de reguliere kinderopvang is de agrarische kinderopvang gesloten, tenzij beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Doorbetaling van de kinderopvang dient te geschieden door de ouders, welke op hun beurt de reguliere kinderopvangtoeslag zullen blijven ontvangen, aangevuld met de eigen bijdrage.

Boerderijeducatie

Met het sluiten van de scholen werden ook alle boerderijlessen stopgezet. Boerderijeducatie ligt daarmee volledig stil. Verwacht wordt dat dit minstens tot aan de zomer aanhoudt. Verlies van ca €700.000,- voor ondernemers.

Plattelandstoerisme

Bedrijven met een eet- of drinkgelegenheid zijn op slot gegaan. Grote groepsaccommodaties zijn gesloten, dagrecreatie activiteiten zijn gecanceld en B&B boekingen zijn/worden allemaal geannuleerd. De start van het kampeerseizoen lijkt nu te worden uitgesteld. Hoewel vakantieparken en campings in principe gasten mogen ontvangen (mits de veiligheidsregio geen sluiting heeft ingesteld) willen bezoekers toch hun boeking annuleren. Hiermee zijn er geen inkomsten en ook geen boekingen voor later dit jaar, mensen wachten af. Inschatting dat het volledige seizoen verloren zal gaan. De totale schadepost loopt op tot €40 miljoen per maand in het hoogseizoen (mei/juni).

Boerderijwinkels

Boerderijwinkels gericht op de consument zijn nog steeds open met extra hygiënemaatregelen. De op horeca- en toerisme gerichte boerderijwinkels liggen echter stil. Deze boeren ontvangen geen inkomen en openstaande rekeningen bij horeca worden momenteel niet betaald. Bij de zelfzuivelaars (melkveehouders die meer dan de helft van de melk zelf verwerken tot een eindproduct) lopen de voorraden, zoals kazen, op. Op de lange termijn zijn hier zorgen over de afzet van producten. Het verlies bij boerderijwinkels op de korte termijn wordt voorzichtig geschat op €3 miljoen per maand.

Vergaderzalen op de boerderij

Geplande bijeenkomsten zijn tot aan de zomer geannuleerd. Boeren kunnen geen aanspraak maken op de noodsteun van €4.000,- ivm de SBI-codes. Voor deze groep is noodsteun wel urgent. Overige maatregelen zijn onvoldoende om deze sector overeind te houden. Vaak zijn de inkomsten uit het agrarische bedrijf te minimaal om het tekort op te vangen. Het verlies per maand bedraagt hier €1.6 miljoen.

Back to top