4 (herziene) brochures beschikbaar voor MFL-ondernemers

Binnen het Kennis Op Maat-project 'Naar een robuuste Multifunctionele landbouw' zijn 4   
(herziene) brochures gepubliceerd:
 
- Tips over fiscale aspecten van multifunctionele landbouw in herziene brochure
https://edepot.wur.nl/550363 (Multifunctionele landbouw en de fiscus)
 
- Kies de rechtsvorm die bij je bedrijf past
https://edepot.wur.nl/553657 (Rechtsvormen in de multifunctionele landbouw)
 
- Risico, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in de multifunctionele landbouw
https://edepot.wur.nl/549686
 
- Handreiking over regels voor ondernemers in de multifunctionele landbouw
https://edepot.wur.nl/157785 (Wat mag ik?)
 
De brochures zijn het resultaat van een samenwerking tussen LTO Nederland (Vakgroep Multifunctionele landbouw), Aeres Hogeschool Dronten, Federatie Landbouw en Zorg, Coöperatie Verenigde Agrarische Kinderopvang, VEKABO/ In het Groen, Stichting Educatief Platteland! (Platform Boerderijeducatie Nederland) en Wageningen University & Research. 

Back to top