Nieuws

Kies de rechtsvorm die bij je bedrijf past

Een multifunctioneel bedrijf wordt vaak gerund met andere mensen: een gezin, medewerkers of zelfstandigen – goede afspraken over samenwerking zijn belangrijk. Ook bij groei van activiteiten en bij overdracht van het bedrijf moeten de afspraken op een juiste manier vastgelegd worden. De rechtsvorm van het bedrijf of de organisatie is daarbij belangrijk. Meerdere rechtsvormen op één bedrijf zijn goed mogelijk. Bij groei of grote veranderingen is het verstandig de rechtsvorm kritisch te evalueren.

Tips over fiscale aspecten van multifunctionele landbouw in herziene brochure

Multifunctionele ondernemers hebben naast inkomsten uit landbouw ook inkomsten uit andere activiteiten, zoals recreatie, educatie, verkoop of zorg. Hoewel veel ondernemers van multifunctionele bedrijven de administratie en fiscale zaken laten afhandelen door een boekhouder of accountant is het wel verstandig om zelf het overzicht te bewaren. De herziene brochure ‘Multifunctionele landbouw en de fiscus’ van de WUR kan daar bij helpen.
 

Staalkaart beschikbaar voor ondernemers in buitengebied

Op 13 juli jl. zijn de staalkaarten Buitengebied en Bedrijventerrein beschikbaar gesteld door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De staalkaart Buitengebied kan handig zijn voor ondernemers om met gemeenten in gesprek te gaan over hun toekomstige plannen.
 

Risico, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in de multifunctionele landbouw

Multifunctionele landbouw (MFL) bedrijven ontvangen veel bezoekers op het erf. Dat geeft vraagstukken over risico verantwoordelijkheid en aansprakelijk met zich mee. In de herziene brochure ‘Risico, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in de multifunctionele landbouw’ krijgen MFL-ondernemers antwoorden op deze vraagstukken.
 

Kies de juiste CAO voor het multifunctionele landbouwbedrijf

Veel boeren en tuinders doen meer dan het produceren van goede landbouwproducten. Zij zijn multifunctioneel landbouw ondernemer geworden en actief in natuurbeheer, bieden zorg, kinderopvang of educatie, laten recreanten toe of verkopen eigen producten. En voor veel van deze activiteiten hebben boeren en tuinders werknemers in dienst. LTO MFL komt met een update van de brochure ‘CAO’s in de multifunctionele landbouw’ om multifunctionele ondernemers te helpen bij het maken van de juiste keuze voor de toe te passen cao op het bedrijf.

Maatregelen vogelgriep voor multifunctionele landbouwbedrijven

Pluimvee

In Altforst (gemeente West Maas en Waal) is bij een bedrijf met vleeskuikenouderdieren vogelgriep vastgesteld. Het gaat om een hoogpathogene variant (H5). In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere bedrijven. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 35.700 dieren.
 

Koning bijgepraat over effect corona op multifunctionele landbouw

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander is vrijdagmiddag bijgepraat over de impact van de coronacrisis op de agrarische sector. Dat gebeurde tijdens een bezoek aan het loon- en akkerbouwbedrijf van familie Van der Poel in Abbenbroek in Zuid-Holland. Koning Willem-Alexander sprak met de eigenaren van het bedrijf over hoe zij de coronacrisis het hoofd proberen te bieden.

De impact van de coronacrisis op de multifunctionele landbouw

De impact van de coronacrisis op de multifunctionele landbouw

Boeren en tuinders die hun agrarisch bedrijf combineren met multifunctionele landbouw ervaren dagelijks de gevolgen van de coronacrisis. De maatregelen om corona te bestrijden hebben directe impact op deze nevenwerkzaamheden door het wegvallen van taken en activiteiten. Bij multifunctionele landbouw combineren boeren en tuinders hun agrarisch bedrijf met de levering van maatschappelijke producten en diensten. De omvang van deze neventakken varieert enorm.

Meer ontwikkelkracht voor de multifunctionele landbouw

De multifunctionele landbouw is één van de antwoorden die de land- en tuinbouw kan bieden op grote maatschappelijke vraagstukken. Dat stelt het Platform Multifunctionele Landbouw dat op 12 februari jongstleden bijeen kwam. Leden van het platform spraken uit welke bijdrage zij kunnen leveren om de ontwikkelkracht van de multifunctionele landbouwsector te vergroten. 

Platform Multifunctionele Landbouw verzilvert kansen

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelde eerder dit jaar het Platform Multifunctionele Landbouw in. Het Platform heeft de opdracht meegekregen om de potentie van de multifunctionele landbouw (MFL) voor de agrarische sector verzilveren door het wegnemen van knelpunten en het creëren van ontwikkelruimte. Op 31 oktober jongstleden kwamen de vertegenwoordigers van de verschillende organisaties bijeen voor een eerste overleg.

Back to top