Nieuws

29 mei 2019 Dag van de Multifunctionele Landbouw

Heeft u zich al aangemeld voor de ‘Dag van de Multifunctionele Landbouw’ op woensdag 29 mei aanstaande? Een dag die geheel in het teken zal staan van het thema ‘Verbindend Ondernemen’. Er komen diverse interessante sprekers, workshops, en er is ruime gelegenheid voor contact met collega-ondernemers en andere betrokkenen.
 

Legionellapreventie, extra voordelig bij LTO

Heeft uw bedrijf activiteiten in de multifunctionele landbouw en krijgt u bezoekers en/of gasten op uw verblijf? Dan krijgt u waarschijnlijk te maken met de legionella wetgeving. Hiermee wil de overheid deze schadelijke bacterie bestrijden om uitbraak te voorkomen. 
 

Nieuwe GLB erf-proof maken

De komende maanden worden er door het hele land bijeenkomsten georganiseerd waarin de ambities van agrariërs op worden gehaald voor de invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020. Ook alle multifunctionele landbouwondernemers in Nederland zijn van harte uitgenodigd om hierbij aan te sluiten.
 

LTO MFL adviseert: kom goed beslagen ten ijs!

Het seizoen van de open dagen en evenementen is weer begonnen. Met deze activiteiten worden ook veel bezoekers verwacht. Deze dagen zijn een mooie manier om in contact te komen met de burger en uw bedrijf in het zonnetje te zetten. Toch zit een ongeluk in een klein hoekje. Natuurlijk doet u er alles aan om dat te voorkomen. Niets is dus zo belangrijk als een goede verzekering voor het geval er, ondanks een zorgvuldige voorbereiding, toch iets mis mocht gaan. Een goede voorbereiding is het halve werk en kan achteraf een hoop narigheid voorkomen.
 

Wet- en regelgeving knelt in de doorontwikkeling van multifunctionele bedrijven

Ondernemers in de multifunctionele landbouw melden zich steeds vaker bij LTO Nederland over de knellende wet- en regelgeving op hun bedrijven. De belangrijkste knelpunten komen voort uit regionaal beleid op ruimtelijke ordening. Maar ook de “tussenschaligheid” van de activiteiten leidt tot uitdagingen.
 

Strategische Commissie regeldruk aan het werk

De Strategische Commissie betere regelgeving bedrijven, onder leiding van de oud-voorzitter van MKB-Nederland Michaël van Straalen, adviseert het kabinet over knelpunten voor mkb-ondernemers in bestaande regelgeving. Melkveehouder Kees Romijn is op voordracht van LTO Nederland lid van deze Strategische Commissie
 

Knelpunten in ruimtelijke ordening

De afgelopen weken zijn er weer de nodige signalen uit het veld ontvangen over knelpunten vanuit RO-beleid bij de verdere ontwikkeling van multifunctionele landbouwbedrijven. De hoop was dat de nieuwe Omgevingswet met de Omgevingsplannen een positieve schaduw vooruit zou werpen, maar dat blijkt in veel gevallen niet zo uit te pakken. In tegendeel: drempels voor ondernemers worden in sommige gevallen hoger.
 

Back to top