Nieuws

Maatregelen vogelgriep voor multifunctionele landbouwbedrijven

Pluimvee

In Altforst (gemeente West Maas en Waal) is bij een bedrijf met vleeskuikenouderdieren vogelgriep vastgesteld. Het gaat om een hoogpathogene variant (H5). In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere bedrijven. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 35.700 dieren.
 

Koning bijgepraat over effect corona op multifunctionele landbouw

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander is vrijdagmiddag bijgepraat over de impact van de coronacrisis op de agrarische sector. Dat gebeurde tijdens een bezoek aan het loon- en akkerbouwbedrijf van familie Van der Poel in Abbenbroek in Zuid-Holland. Koning Willem-Alexander sprak met de eigenaren van het bedrijf over hoe zij de coronacrisis het hoofd proberen te bieden.

De impact van de coronacrisis op de multifunctionele landbouw

De impact van de coronacrisis op de multifunctionele landbouw

Boeren en tuinders die hun agrarisch bedrijf combineren met multifunctionele landbouw ervaren dagelijks de gevolgen van de coronacrisis. De maatregelen om corona te bestrijden hebben directe impact op deze nevenwerkzaamheden door het wegvallen van taken en activiteiten. Bij multifunctionele landbouw combineren boeren en tuinders hun agrarisch bedrijf met de levering van maatschappelijke producten en diensten. De omvang van deze neventakken varieert enorm.

Meer ontwikkelkracht voor de multifunctionele landbouw

De multifunctionele landbouw is één van de antwoorden die de land- en tuinbouw kan bieden op grote maatschappelijke vraagstukken. Dat stelt het Platform Multifunctionele Landbouw dat op 12 februari jongstleden bijeen kwam. Leden van het platform spraken uit welke bijdrage zij kunnen leveren om de ontwikkelkracht van de multifunctionele landbouwsector te vergroten. 

Platform Multifunctionele Landbouw verzilvert kansen

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelde eerder dit jaar het Platform Multifunctionele Landbouw in. Het Platform heeft de opdracht meegekregen om de potentie van de multifunctionele landbouw (MFL) voor de agrarische sector verzilveren door het wegnemen van knelpunten en het creëren van ontwikkelruimte. Op 31 oktober jongstleden kwamen de vertegenwoordigers van de verschillende organisaties bijeen voor een eerste overleg.

Aantal educatieboeren in Nederland gegroeid

In de afgelopen 3 jaar is het aantal gekwalificeerde educatieboerderijen gegroeid van 220 naar 325! Op deze locatie kunnen schoolklassen terecht om in veilige, hygiënische omgeving een kwaliteitsvolle boerderijles te volgen. Super leerzaam en super leuk!

 

Intrekking hygiënecode kleinschalige detailhandel

Het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) trekt de hygiënecode voor kleinschalige detailhandel in zuivel vanaf 1 januari 2020 in. Dit naar aanleiding van dat de koepel van zuivelbrancheorganisaties heeft aangegeven geen behoefte meer te hebben aan de continuering van deze hygiënecode. Indien je als ondernemer nu gebruikmaakt van deze code, dien je tijdig over te schakelen op een andere hygiënecode of dien je een bedrijfseigen hygiëneplan op te stellen.

 

Overzicht hygiënecodes 

29 mei 2019 Dag van de Multifunctionele Landbouw

Heeft u zich al aangemeld voor de ‘Dag van de Multifunctionele Landbouw’ op woensdag 29 mei aanstaande? Een dag die geheel in het teken zal staan van het thema ‘Verbindend Ondernemen’. Er komen diverse interessante sprekers, workshops, en er is ruime gelegenheid voor contact met collega-ondernemers en andere betrokkenen.
 

Legionellapreventie, extra voordelig bij LTO

Heeft uw bedrijf activiteiten in de multifunctionele landbouw en krijgt u bezoekers en/of gasten op uw verblijf? Dan krijgt u waarschijnlijk te maken met de legionella wetgeving. Hiermee wil de overheid deze schadelijke bacterie bestrijden om uitbraak te voorkomen. 
 

Nieuwe GLB erf-proof maken

De komende maanden worden er door het hele land bijeenkomsten georganiseerd waarin de ambities van agrariërs op worden gehaald voor de invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020. Ook alle multifunctionele landbouwondernemers in Nederland zijn van harte uitgenodigd om hierbij aan te sluiten.
 

Back to top