Over plattelandstoerisme

Bij plattelandstoerisme gaat het om het recreatief verblijven op een boerderij. Het verblijf op de boerderij kan variëren van enkele uren, ook wel dagrecreatie genoemd, tot één of meerdere dagen inclusief overnachting (verblijfsrecreatie). Voorbeelden van bedrijven met dagrecreatie zijn bedrijven met activiteiten zoals boerengolf, poldersport, of de vergaderruimtes. Voorbeelden van verblijfsrecreatie zijn bedrijven met een boerderijcamping, groepsaccommodatie of bed & breakfast.
 
De mogelijkheden op het gebied van dag- en verblijfsrecreatie zijn talrijk. Er worden steeds weer nieuwe agrotoerisme-concepten bedacht. De recreatieboer onderscheidt zich door datgene wat hij/zij aanbiedt, namelijk rust, ruimte en ook betaalbaarheid op een kleinschalige verblijfsaccommodatie. Deze is prachtig gelegen op het platteland waarbij de recreatieboer kennis en kunde biedt over de natuur, zijn bedrijf, zijn dieren, zijn gewassen en alle andere facetten die met het boererbedrijf te maken hebben. Daarnaast biedt de kampeerboer door de kleinschaligheid een grote mate van gastvrijheid en persoonlijke aandacht voor de kampeerders. Hiermee onderscheidt men zich zodanig dat een groeiende groep mensen gebruikt maakt van deze vorm van kamperen en logeren. 
 

Organisatie plattelandstoerisme

Er is geen overkoepelende organisatie binnen de sector plattelandstoerisme. Er zijn meerdere organisaties binnen de plattelandstoeristische sector die zich bezig houden met belangenbehartiging en (regionale) marketing.
 
Een aantal bekende organisaties waar verblijfsrecreatieboeren zich bij aansluiten zijn Stichting Vrije Recreatie (SVR) en VeKaBo. Luxere verblijven op de boerderij zien we terug onder het aanbod van Farm Camps.
 

Omzet plattelandstoerisme

 

Tabel Ontwikkeling recreatie 2007-2018

  2007 2009 2011 2013 2018
Bedrijven 2.432 2.240 2.884 2.777 3.140
Omzet (in mln. euro) 92 121 156 151 221

 
Tabel Omzetschattig recreatie naar bedrijfstype 2018

Vorm Aantal bedrijven Jaaromzet (in euro’s) Totaal afgerond
(in mln. euro)
Verblijfsrecreatie      
Boerderijcamping 720 46.000 33
B&B 380 62.000 24
Huisjes/appartementen 500 54.000 27
Groepsaccommodaties 400 134.000 54
Dagrecreatie      
Sport, spel, cursussen 350 90.000 32
Verhuur recreatiegoederen 470 20.000 9
Horeca (incl. kookworkshops) 400 60.000 24
Vergader/ontvangst 700 26.500 19
Cursus/workshop**      
Totaal 3.140*   221

meerdere bedrijven bieden meerdere vormen van dag- en/of verblijfsrecreatie aan.
** Vervalt als aparte categorie. Zijn opgenomen bij sport, spel en vrije tijd m.u.v. de kookworkshops, die zijn opgenomen bij horeca.
 
Stijging aantal bedrijven
Het aantal boerderijen dat recreatie aanbiedt is sinds 2013 met ruim 10% gestegen naar ongeveer 3.140 bedrijven. Binnen de dagrecreatie bieden de meeste bedrijven zowel losse activiteiten aan als arrangementen (inclusief eten en drinken).
 
Er heeft een grote groei plaatsgevonden in het aantal B&B’s op het platteland. Dat zijn echter vooral B&B’s zonder agrarische tak. Het aantal B&B’s met agrarische tak is licht gestegen tot 380. Maar waar de gemiddelde capaciteit van een B&B zonder agrarische tak op 5 personen wordt geschat, is dat van een B&B met agrarische tak 8 personen. Het aantal accommodaties voor groepen is bijna verdubbeld van 284 in 2013 naar 400 in 2018. Ook de capaciteit is groter geworden van gemiddeld 20 personen naar 30 personen.
 
Bij dagrecreatie is het aantal bedrijven dat activiteiten aanbiedt licht gestegen tot 1.920. Het aantal professionele vergaderlocaties is verdubbeld van 95 naar 200 bedrijven. Ook het aantal ontvangstruimtes is bijna verdubbeld (van 265 naar 500).
 
Hogere omzetten met uitzondering van activiteiten dagrecreatie
De omzet van de verblijfsrecreatie is bijna verdubbeld: van 77 miljoen in 2013 naar 137 miljoen in 2018. Naast het gestegen aantal accommodaties komt dat met name door een hogere bezettingsgraad van boerderijcampings en B&B’s. Redenen voor deze hogere bezettingsgraad zijn dat ondernemers er zelf meer energie in steken en daarnaast steeds beter gebruik weten te maken van boekingsplatforms op internet (booking.com en dergelijke).
 
Bij dagrecreatie blijft de omzet bij aanbieders van activiteiten gelijk. De groei zit in de horeca (+60%) en bij vergaderlocaties & ontvangstruimtes (+85%). De totale omzet in de dagrecreatie gaat daarmee van 74 miljoen in 2013 naar 83 miljoen euro in 2018. Hiermee komt de totale omzet van recreatie op de boerderij in 2018 op 221 mln. euro; een toename van 70 mln. euro ten opzichte van vijf jaar geleden.
 

Back to top