Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Over plattelandstoerisme

Bij plattelandstoerisme gaat het om het recreatief verblijven op een boerderij. Het verblijf op de boerderij kan variëren van enkele uren (ook wel: dagrecreatie) tot één of meerdere dagen inclusief overnachting (verblijfsrecreatie). Voorbeelden van bedrijven met dagrecreatie zijn bedrijven met activiteiten zoals boerengolf of poldersport. Voorbeelden van verblijfsrecreatie zijn bedrijven met een boerderijcamping, groepsaccommodatie of bed & breakfast.
 
De mogelijkheden op het gebied van verblijfs- en dagrecreatie zijn talrijk. Er worden steeds weer nieuwe agrotoerisme-concepten bedacht. Ze hebben alle gemeen dat ze een vorm van ‘plattelandsbeleving’ bieden, waarbij ze in meer of mindere mate de aandacht vestigen op, of activiteiten aanbieden binnen de agrarische tak van het bedrijf.
 
Deze diversiteit heeft te maken met het feit dat de ‘recreatieboer’ zich op een sterk concurrerende markt begeeft. Samen met  de overwegend niet-agrarische plattelandsondernemers in deze branche. Van de 2200 minicampings liggen er bijvoorbeeld maar 450 op een agrarisch bedrijf. En op het platteland zijn een paar duizend bed & breakfast-accommodaties, waarvan slechts een paar honderd op een boerderij gelegen. De recreatieboer zal zich moeten kunnen onderscheiden, wat een professionele aanpak vergt, evenals creativiteit.