Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Over multifunctionele landbouw

Op veel veehouderij-, akkerbouw- of tuinbouwbedrijven worden niet alleen dieren gehouden of gewassen geteeld, maar steeds meer agrariërs pakken ook andere activiteiten op. Ze zien nieuwe mogelijkheden om het eigen bedrijf te ontwikkelen en te versterken. Hierdoor krijgt het bedrijf een multifunctioneel karakter en vandaar ook de term multifunctionele landbouw (MFL). De activiteiten die ze ontwikkelen zijn o.a. zorglandbouw, kinderopvang, boerderijeducatie, productie en (boerderij)verkoop van streekproducten, natuurbeheer of plattelandstoerisme. Soms ontstaan er combinaties van meerdere activiteiten, zoals bijvoorbeeld een zorgboerderij met een boerderijwinkel. Voor veel ondernemers zijn deze activiteiten geen bijzaak, maar een belangrijke economische pijler binnen het bedrijf.
 
De multifunctionele landbouw groeit en beantwoordt hiermee aan de toenemende marktvraag van mensen naar rust, ruimte, zorg, recreatie, plattelandsbeleving en lekker en natuurlijk eten. De ondernemers vinden het belangrijk om het contact tussen boer - burger en tussen burger - voedsel te versterken en om voorzieningen op het platteland in stand te houden. Door de multifunctionele activiteiten op de bedrijven worden contacten met de burger gelegd (zorgcliënten, kinderen, familie, recreanten, etc). Dit betekent dat de multifunctionele landbouw niet alleen bijdraagt aan een vitaal platteland, maar ook van belang is voor de mensen in de nabijgelegen stad. De sector zorgt ook voor meer werkgelegenheid, want er werken gemiddeld meer mensen op een multifunctioneel dan op een gewoon agrarisch bedrijf. Kortom: de multifunctionele landbouw draagt  bij aan het leefbaar houden van het platteland door meer en nieuwe (economische) activiteiten.
 
U kunt meer informatie vinden over de verschillende deelsectoren in het menu links.