Over boerderijeducatie

In Nederland wordt er op circa 800 agrarische bedrijven boerderijeducatie aangeboden. Dit varieert van bedrijven die een rondleiding aanbieden tot bedrijven waar de boerderij een leerlandschap is waarbij de kinderen of jongeren werken aan specifieke leerdoelen.
 
De meest voorkomende vorm van boerderijeducatie is een bezoek van een dagdeel van een groep leerlingen aan een boerderij. Daarnaast bestaan ook initiatieven waarbij een meer intensieve relatie wordt aangegaan, bijvoorbeeld in de vorm van een lesprogramma met terugkerend bezoek.
 
De aangeboden lesprogramma’s sluiten aan op de thema’s uit het onderwijs. Vaak terugkerende thema’s zijn: de groei van planten en dieren, de herkomst van ons voedsel herkennen, gezond voedsel voor mens en dier, de seizoenen, de boer en zijn omgeving, duurzaamheid en klimaat. De uitgewerkte opdrachten sluiten vaak aan bij de reguliere leerdoelen taal, rekenen en wereldoriëntatie.
 
Meer informatie is te vinden op: www.boerderijeducatienederland.nl.
 

Organisatie boerderijeducatie

Steeds meer educatieboeren sluiten zich aan bij een regionaal samenwerkingsverband en worden zo ook zichtbaar op de website www.boerderijeducatienederland.nl van het Platform Boerderijeducatie Nederland. Op deze website staat ook een overzicht van de aangesloten regionale samenwerkingsverbanden. In het voorjaar 2019 vallen bijna 300 educatieboeren onder deze regionale initiatieven.
 
Het Platform Boerderijeducatie Nederland bestaat uit een samenwerking van vele regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van boerderijeducatie door het hele land. Partijen willen hierdoor komen tot een verdere professionalisering en uniformering van boerderijeducatie in Nederland door middel van het Keurmerk Boerderijeducatie Nederland en door gebruik te maken van elkaars expertise.
Om de doelstellingen van het platform gerealiseerd te krijgen is menskracht nodig die uitvoerende taken op zich neemt. De LTO vakgroep Multifunctionele landbouw is verantwoordelijk voor het aansturen van deze taken, het coördineren en het gezamenlijk met de regionale initiatieven uitvoeren van vastgestelde taken. Het platform wordt financieel ondersteund door diverse agrarische sectoren en door de overheid in de vorm van het Jong Leren Eten-programma.
 

Omzet boerderijeducatie

Tabel Ontwikkeling omzet en aantal boerderijeducatie 2007-2018

  2007 2009 2011 2013 2018
Aantal bedrijven 500 500 800 800 665
  • Waarvan aangesloten bij Platform Boerderijeducatie Nederland (voormalig Stichting Educatief Platteland)
150 160 200 200 240
Omzet (in mln. euro) 1,5 1,7 2,2 2 0,75
Gem. omzet (in euro’s) per bedrijf 3.000 3.400 2.750 2.500 1.125

 
Aantal educatieboerderijen met keurmerk stijgt
Het aantal agrarische bedrijven met educatie activiteiten is de laatste vijf jaar gedaald met ruim 15% tot ongeveer 665 bedrijven. Deze daling is minder dan de landelijke daling van het aantal land- en tuinbouwbedrijven met 20%. Boerderijeducatie komt het meest voor op melkveebedrijven. Ruim een derde van het aantal educatieboerderijen is aangesloten bij het Platform Boerderijeducatie Nederland. Dit aantal is de laatste jaren gestegen en neemt nog steeds toe. In het schooljaar 2017-2018 bezochten 65.000 schoolkinderen een van de aangesloten boerderijen bij het Platform. Daarnaast waren er in 2018 verspreid over Nederland 22 boerderijen die meedoen met de Boerderijschool (www.boerderijschool.nl).
 
Omzet gedaald maar weer in de lift
De omzet is gedaald tot onder de één miljoen euro door minder bedrijven en afname van het aantal groepen dat educatieboerderijen bezoekt. Bezuinigingen op budgetten en naar blijkt een te ruime inschatting van het aantal boerderijbezoeken in het verleden zijn de belangrijkste redenen. Vanaf 2016 zit er weer groei in het aantal klassen dat de boerderij bezoekt. De prijs voor een les op de boerderij is in 2018 gestegen, na jaren van stagnatie. De bijdrage aan de omzet blijft gering maar boerderijeducatie draagt wel in belangrijke mate bij aan de profilering van de land- en tuinbouw en het platteland.
 
 
 

Back to top