Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Over agrarische kinderopvang

In Nederland zijn er agrarische bedrijven die kinderopvang bieden. Dat varieert van gastouders die op hun boerderij een aantal kinderen opvangen tot bedrijven die er speciaal op ingericht zijn om meer kinderen te ontvangen in een professioneel kinderdagverblijf. Daarnaast zijn er agrarische ondernemers die (evt. naast kinderdagopvang) buitenschoolse opvang aanbieden (BSO).
 
De agrarische kinderopvang onderscheidt zich van de gewone kinderopvangcentra door het feit dat zij opvang bieden binnen een agrarische setting. Bij de opvang van de kinderen maken ze gebruik van de veelzijdige landelijke en agrarische omgeving van hun boerderij en bieden passende activiteiten voor klein en groot. Kinderen komen in contact met de (hobby)dieren van de boerderij, maar ook met de planten in de moestuin etc.
 
De opvang moet voldoen aan de gangbare regels, zoals de Wet Ruimtelijke Ordening en Milieu en overige gezondheids- en veiligheidseisen gesteld aan de kinderopvang. Daarnaast is het dagelijks reilen en zeilen in de kinderopvang ook aan regels gebonden; denk hierbij aan alle bepalingen uit de Wet Kinderopvang.