Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Organisatie multifunctionele landbouw

Het overkoepelende orgaan voor de multifunctionele landbouw is, sinds 2014, het Platform Multifunctionele Landbouw. Hierin zitten LTO, sectororganisaties, onderwijs, onderzoek en het ministerie van Economische Zaken. Het doel van het platform is om van elkaar te blijven leren, en verbinding te leggen tussen ondernemers en ministerie en tussen ondernemers en onderzoek.
 
De ambitie is om de MFL sector een sterke sector te laten zijn, die zich ontwikkelt en onderscheidt als een sector met kwaliteit, omvang, betekenis, positie en professionaliteit. De professionaliseringsslag is zichtbaar in de vorm van certificaten en kwaliteitseisen in de zorglandbouw, agrarische kinderopvang en natuurbeheer, en de snelle ontwikkelingen in streekproducten en boerderijverkoop. De markt stelt steeds meer eisen en ondernemers gaan hierin mee.
 
Ondernemers die mee willen praten over de toekomst van hun sector, kunnen contact opnemen met hun regionale LTO afdeling of hun brancheorganisatie. Het platform heeft geen website of mailadres. Het is meer een netwerk dan een organisatie met een bureau en financiële middelen. De doelstelling is beperkt: de belangen van de multifunctionele landbouw op landelijk niveau behartigen en van elkaar leren.