Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Organisatie agrarisch natuurbeheer

Agrarische natuurbeheer is met name georganiseerd via de zogenaamde agrarische natuurverenigingen (ANV’s). Deze collectieven van ondernemers die aan agrarisch natuurbeheer doen krijgen een steeds prominentere rol in de uitvoering en aanbesteding van agrarisch natuurbeheer.
 
Het is de bedoeling dat vanaf 2016 het agrarisch natuurbeheer via collectieven wordt georganiseerd op plekken die het meest kansrijk zijn voor een goed natuurrendement. Boeren sluiten daarbij niet langer een beheercontract met de overheid, maar met een (agrarisch) collectief dat kan bestaan uit agrariërs en andere landgebruikers.
 
In de voorbereiding hierop is de Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer (SCAN) opgericht door de regionale koepels van agrarische natuurverenigingen en LTO. Samen met de overheid wordt gewerkt aan de eisen waaraan een collectief moet voldoen, zoals de professionaliteit van de bestuurders en het hebben van een kwaliteitshandboek. Het lijkt voor de hand te liggen dat de huidige agrarische natuurverenigingen de rol van collectief gaan vervullen. Maar het huidige aantal van 160 is hoger dan het streven van met de name de provincies het aantal collectieven te beperken tot zo’n 40.
 
Meer informatie hierover is te vinden op de website van Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer (SCAN).