Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Omzet en omvang zorglandbouw


 
In 2013 waren er 1100 zorgboerderijen en daarmee is er een lichte stijging t.o.v. 2011, toen waren er 1050. De lichte stijging komt vooral voor rekening van instromende niet-agrariërs (met veelal een achtergrond in de zorg en aangetrokken door het economisch succes van de zorglandbouw in de afgelopen jaren).
Zorg wordt nog steeds het meest aangeboden op agrarische bedrijven die melkvee of andere graasdieren houden. De groei in de laatste twee jaar is bij de bedrijven met overige graasdieren gerealiseerd. Dit zijn bedrijven met schapen, geiten, vleesvee en mestvee.
 
Van de 1100 bedrijven zijn er 750 gecertificeerd door de Federatie Landbouw en Zorg. De groep niet-gecertificeerde bedrijven in de bron van de Federatie is heel divers, met o.a. kleine agrarische zorgbedrijven die zich niet ontwikkelen gezien de veranderingen die voor de sector op stapel staan rond wetgeving en financiering, bedrijven zonder opvolging en bedrijven die het er slechts ‘bij doen’. Daarnaast zijn er opgestarte bedrijven van particulieren, die een heel beperkt agrarisch deel hebben (wel IBN nummer, geen opgave in Landbouwtelling), gericht op aanbieden van kleinschalige zorg in een groene omgeving. En er worden zogenaamde zorgboerderijen gestart door instellingen, maar dit aantal is beperkt. 
 
De totale omzet bedroeg in 2013 95 miljoen euro.
 

 
Bekijk hier de publicatie met de omzet en impact over de periode 2007 - 2013