Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Omzet en omvang boerderijverkoop & streekproducten


 

 
Het totaal aantal bedrijven dat aan boerderijverkoop doet is 2720. Het aantal is gedaald ten opzichte van de meting in 2011 (toen waren er 3.300 geteld). Dit heeft te maken met het feit dat de term ‘boerderijverkoop’ meer is afgebakend dan in de voorgaande meting. Bij de voorgaande meting werden indirecte verkoopinitiatieven (bijvoorbeeld verkoop via (web)winkels van anderen) meegenomen, terwijl dit voor de meting in 2013 niet het geval was.
 
Het aantal bedrijven dat producten verkoopt via een stalletje langs de weg of via de markt is gelijk gebleven ten opzichte van 2011. Het aantal boerderijwinkels is de laatste twee jaar met 3,5 procent gestegen (van 1.400 in 2011 naar 1.450 in 2013).
 
De omzet in boerderijverkoop daalde tussen 2011 en 2013 van 147 naar 142 miljoen euro. Deze daling is wederom een gevolg van het niet meer meenemen van de verkoop via (web) winkels van anderen in de berekeningen. Er is wel omzetgroei te zien bij boerderijwinkels: maar liefst 20 procent, van totaal 98 naar 118 miljoen euro. Meer dan 80 procent van de totaalomzet in boerderijverkoop komt vanuit boerderijwinkels. Deze groei is te verklaren doordat boerderijwinkels zich hebben doorontwikkeld en zijn geprofessionaliseerd. Kleine bedrijven zijn gegroeid tot middelgroot met een gemiddelde jaaromzet van 100.000 euro.
 

 
Bekijk hier de publicatie met de omzet en impact over de periode 2007 - 2013