Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Omzet en omvang plattelandstoerisme


 

 
Het aantal boerderijen dat recreatie aanbiedt, is in 2013 met circa vier procent gedaald ten opzichte van 2011. Deze daling kan worden toegeschreven aan een afnemend aantal minicampings en is evenredig met de daling van een paar procent van het aantal landbouwbedrijven.
 
De omzet in recreatie op de boerderij is van 2007 naar 2013 gegroeid van 92 naar 151 miljoen euro. De omzet in de deelsector verblijfsrecreatie groeide van 42 naar 77 miljoen en die van de deelsector dagrecreatie van 50 miljoen naar 74 miljoen. De afgelopen twee jaar is er echter een lichte omzetdaling zichtbaar in zowel de dag- als verblijfsrecreatie van respectievelijk twee en drie miljoen euro. Deze daling is het gevolg van een combinatie van factoren: de daling van het aantal bedrijven, de hevige concurrentie, het feit dat de groei in allerlei activiteitenboerderijen wat voorbij is en het feit dat de recreatiesector enigszins de gevolgen van de economische crisis heeft gevoeld.
 

 
Bekijk hier de publicatie met de omzet en impact over de periode 2007 - 2013