Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Omzet en omvang agrarische kinderopvang


 

 
De agrarische kinderopvang is licht groeiende. In het jaar 2013 zijn er in de reguliere kinderopvang veel ondernemers gestopt, maar de agrarische kinderopvang doet het nog steeds goed. Ouders kiezen bewuster voor een kinderdagverblijf nu de wachtlijsten verdwenen zijn en de keuze voor een agrarisch kinderdagverblijf wordt vaak gemaakt vanwege de kleinschaligheid ervan.
 
In 2013 waren er 219 agrarische ondernemers actief in de kinderopvang (vergelijk 209 in 2011). Dit zijn agrarische ondernemers met een kinderdagverblijf, gastouderopvang of buitenschoolse opvang. Van die 219 zijn 70 bedrijven professionele kinderdagverblijven (gem. 18-20 kindplaatsen) en 149 gastouderopvang (max 6 kinderen tot 13 jaar). Melkveehouderijbedrijven zijn goed vertegenwoordigd in de agrarische kinderopvang, ongeveer de helft van de bedrijven heeft melkvee.
 
De totale omzet wordt geschat op 26 miljoen euro. Voor de 70 professionele bedrijven is de gemiddelde omzet 330.000 euro. Voor de gastouder bedrijven wordt geschat dat de omzet gemiddeld 16.500 euro is.
 

 
Bekijk hier de publicatie met de omzet en impact over de periode 2007 - 2013