Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Info MultifunctionelelandbouwNET

Welkom bij multifunctionelelandbouwNET
Het multifunctionelelandbouwNET is gericht op het ontwikkelen en delen van kennis, innovatie en ondernemerschap in de multifunctionele landbouw. Het MultifunctionelelandbouwNET werkt vanuit de thema's (deelsectoren):

MultifunctionelelandbouwNET is voor u dé digitale ontmoetingsplek om:

  • Collega-ondernemers te ontmoeten
  • In gesprek te gaan met deskundigen uit de multifunctionele landbouw
  • Innovatie en kennis te vinden, te plaatsen en uit te wisselen
  • Aan te sluiten bij bestaande netwerken
  • Een eigen netwerk te starten, samen met de NETmentor

MultifunctionelelandbouwNET staat in verbinding met andere ondernemersnetwerken. Het is daarom ook mogelijk om contact te leggen met ondernemers en deskundigen uit andere agrarische sectoren. Ook is de kennis van andere ondernemersnetwerken beschikbaar voor u als deelnemer.
Deelname aan MultifunctionelelandbouwNET is eenvoudig en zonder kosten.