Is deze e-mail van Multifunctionele Landbouw (MFLnet) niet goed zichtbaar, klik dan hier voor de online versie.
  NIEUWS Mei 2014
 
Natuurboeren financieren natuurbeheer met productie

De boeren van de Stichting Natuurboer uit de Buurt zorgen met de verkoop van koeien- en lamsvlees voor financiering van natuurbeheer. Zij werken voornamelijk met oud-Hollandse runderrassen, die grazen op natuurterreinen. De boeren zijn SKAL-gecertificeerd, dus het vlees is biologisch.

  » Lees verder
 
Netwerkdag plattelandstoerisme helpt ondernemers bij pr

Hoe krijg je die B&B, camping of boerengolf nu volgeboekt? Daarover gaat de Netwerkdag Plattelandstoerisme op 15 mei van 10 tot 16 uur in Wanroij. De 'reis naar een verblijf' wordt belicht door conceptenorganisaties als Trekkershutten en FarmCamps. En Wouter Gijsbertsen van BijTeun, promotiesite voor het platteland, vertelt over marketing.

  » Lees verder
 
Werkblad van de Toekomst leidt tot educatieve ijssalon op het platteland

Sander Bouma van Melkveehouderij en IJsboerderij Margje24 uit het Friese Workum kwam via het project Boer en Haven in aanraking met het ‘Werkblad van de Toekomst.’ Dit werkblad helpt ondernemers om zich te oriënteren op nieuwe markten en om de kansen voor andere vormen van landbouw te bepalen. Het bracht Sander er toe om zijn activiteiten uit te breiden met educatie en om meer mensen op zijn ijsboerderij te ontvangen.

  » Lees verder
 
Zorglandbouw en natuurbeheer met de hele buurt

De boerderij als centrum van het platteland; een plek waar voedsel vandaan komt, waar jongeren kunnen leren, waar ouderen worden verzorgd en waar mensen hulp krijgen wanneer ze in psychische nood zitten. Een plek bovenal waar de hele buurt samenwerkt om hun plek mooier te maken. Dat is het idee achter de Buurthoeve, een initiatief van Zorghoeve Kakelbont in Dinteloord.

  » Lees verder
 
Nieuwe concepten trekkershut ook voor de boerderij

Trekkershutten en boerderijen passen goed bij elkaar qua natuurlijke materialen en robuustheid. Van oudsher zijn de hutten zeer sober, tegenwoordig worden ze soms van sanitair voorzien en zijn er zelfs hippe, duurzame ontwerpen: de Trek-In.

  » Lees verder
 
Promotievideo Vergaderen op de boerderij beschikbaar

Even loskomen van dagelijkse beslommeringen, focus, creativiteit en ontspanning: allemaal kenmerken van vergaderen op de boerderij. In een promotievideo komen de politie en een onbekend bedrijf aan het woord, die zeer positieve ervaringen hebben met vergaderen op de boerderij, de Boerenstee in dit geval.

  » Lees verder
 
Goede resultaten HKZ agrarische kinderopvang

Een stevige papierwinkel, maar met resultaat. Zo noemt Margit Borst-Topper van de Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK) het ingevoerde HKZ keurmerk op de agrarisch kinderdagverblijven.

  » Lees verder
 
Verbindingsmaatlat: kansen onderzoeken, benutten en delen

Wageningen UR heeft een nieuwe online tool ontwikkeld voor multifunctionele ondernemers. Met de Verbindingsmaatlat kunnen zij voor zichzelf bepalen waar voor hen als persoon de kansen liggen en wat de sterke punten zijn van hun bedrijf. Daarnaast kunnen ze de resultaten van deze zelftest delen via de site en sociale media en daarmee een goed bedrijfsprofiel presenteren aan partners, banken of beleidsmakers.

  » Lees verder
 
Bedrijfsstijl bepaalt plattelandsfunctie

Het rapport ‘Bedrijfsstijlen in de multifunctionele landbouw’ geeft een overzicht van de verschillende types ondernemers die een multifunctioneel landbouwbedrijf hebben. Het geeft bedrijfsadviseurs en beleidsmakers handvatten om te bepalen hoe multifunctionele landbouw bij kan dragen aan verschillende doelen.

  » Lees verder
 
Goed om te weten

Rapport kengetallen multifunctionele landbouw    

Rapport Duurzaamheid van een regionale voedselketen    

»    9 mei 2014 | Pieter Seuneke verdedigt zijn proefschrift over multifunctionele ondernemers. Openbare bijeenkomst, ook via video te volgen.
»   15 mei 2014 | Netwerkdag Plattelandstoerisme
»   16 mei 2014 | Stadslandbouwcafé Utrecht
»   5 juni 2014 | Kennis & Netwerkdag Omgevingsgericht Ondernemen 2014. Over de verbinding tussen multifunctionele landbouw en het onderwijs.
»   14 juni 2014 | Open dag Agrarische Kinderopvang
WebsiteContact | Aanmelden | Afmelden