Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Zorgboeren houden cijfers tegen het licht

Lu Nijk uit het Overijsselse Kallenkote neemt deel aan de netwerkgroep ‘Zorglandbouw Kengetallen’. Behalve een zorgboerderij heeft hij een volwaardig melkveebedrijf en een professionele theeschenkerij. “Met zoveel bedrijfstakken is het de moeite waard om grip te hebben op de cijfers”, is zijn ervaring. Lu Nijk besloot in 2001 om op zijn melkveebedrijf een zorgtak te beginnen. De afgelopen jaren is zijn bedrijf ‘De Maargies Hoeve’ uitgegroeid tot een volwaardige zorgboerderij.
 
Met 4 vaste medewerkers en 8 parttimers in dienst wil Nijk graag weten wat er per bedrijfstak gebeurt. “Ik ben dan ook altijd en overal. Ook in financieel opzicht houd ik graag een vinger aan de pols: wat komt erin? Wat gaat eruit? Met de netwerkgroep gaan we inzichtelijk maken hoe alle geldstromen zich ten opzichte van elkaar verhouden.”
 
De ondernemer houdt zijn maandrapportages strak bij. “Ik zie de lol ervan in om controle te hebben over de boekhouding. Maar nog belangrijker vind ik dat cijfers houvast bieden om het bedrijf op te sturen. Het heeft strategische meerwaarde. Een medewerker heeft bijvoorbeeld onlangs 2 maanden voor een andere bedrijfstak gewerkt. Dan zorg ik ervoor dat zijn loonkosten ook meeschuiven naar die andere bedrijfstak. Zo blijft het helder waar de plussen en de minnen zitten.”
 
Het ondernemersnetwerk, onder leiding van Derk Pullen, is nu tweemaal bijeen geweest. Nijk: “We hebben de basis gelegd om cijfers met elkaar te gaan vergelijken. Ik ben vooral benieuwd hoe mijn loonkosten zich verhouden tot mijn inkomsten.”

Hij vindt het leuk dat de deelnemersgroep zeer gevarieerd is. “We hebben allemaal iets met zorg, maar de één heeft een boerderij, de ander een groentebedrijf, de één is zelfstandig en de ander is aangesloten bij een instelling. Die onderlinge verschillen zijn erg interessant. Je leert van elkaars ervaringen.”