Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Wijzer word je van boerderijwijzer

afbeelding van Helma te Velde

Educatieboeren uit het project Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap willen beter aansluiten op het onderwijs. Ze hebben een boerderijwijzer ontwikkeld die hieraan moet bijdragen. Op 26 juni was de presentatie ervan.
 
De afsluitende bijeenkomst van het netwerk vond plaats bij de familie Van Hersel in Oirschot. ZLTO-adviseur Gera van Happen heeft het netwerk gedurende een aantal maanden begeleid. “In 5 bijeenkomsten hebben we kennis gedeeld en ervaringen uitgewisseld. De rode draad was dat de educatieboeren meer op de behoeftes van het onderwijs wilden inspelen. Dit om het aantal schoolbezoeken aan de boerderij te laten toenemen.”
 
De aanleiding voor het ontwikkelen van de boerderijwijzer is dat de educatieboeren niet meer hun eigen aanbod, maar de vraag vanuit het onderwijs centraal willen stellen. “Voorheen was de inhoud van het schoolbezoek aan de boerderij al gebaseerd op het principe van ‘het belevend leren’. Nu wordt de inhoud nog specifieker afgestemd op de zogeheten kerndoelen die vanuit het basisonderwijs worden gesteld. Die doelen gaan bijvoorbeeld over het niveau dat leerlingen moeten behalen bij rekenen, taal, techniek, biologie, enzovoorts.”
 
De boerderijwijzer is het concrete eindresultaat van het project waaraan de educatieboeren deelnamen. “Het is een praktische hulpmiddel”, licht Van Happen toe. “De boerderijwijzer helpt bij het samenstellen van een optimaal lesprogramma. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij een oriënterend gesprek met een leerkracht. Het is een belangrijke stap in de verandering van aanbodgericht naar vraaggericht werken. Bovendien laat de boerderijwijzer duidelijk zien welke toegevoegde waarde een boerderijbezoek heeft.”
 
Platform Boerderijeducatie zorgt voor de landelijke uitrol van de boerderijwijzer. Op dit moment gaan de educatieboeren uit het project Netwerk Multifunctioneel Ondernemerschap ermee aan de slag.
 
Wilt u ook een exemplaar van de boerderijwijzer ontvangen? Neem dan contact op met Marianne van der Heijden (marianne.van.der.heijden@zlto.nl).