Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Tips voor een succesvolle samenwerking tussen ANV’s

afbeelding van Liesbeth de Haan

Veel agrarische natuurverenigingen (ANV) bereiden zich voor op de toekomst. Hoe kunnen ze inspringen op de verwachte ontwikkelingen rond agrarisch natuurbeheer? Het antwoord is: samenwerken.  Door samen te werken winnen kleinere ANV’s aan slagkracht en groeien ze verder door naar één professionele organisatie voor natuurbeheer. Het vormt echter een uitdagend proces om tot zo’n vruchtbare samenwerking te komen. Het netwerk 'Het Lege Middel' ontwikkelde een flyer met tips en aandachtspunten voor het opzetten van een samenwerking.
 
In 'Het Lege Midden' van Friesland zijn vijf regionale agrarische natuurverenigingen de uitdaging aangegaan zich te oriënteren op samenwerking. Het project Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap bood hen de kans om verder door te praten over de kansen. Ze willen hun opgedane ervaringen graag delen met andere ANV's. De flyer biedt aanknopingspunten voor ANV's die willen gaan samenwerken om zo in te spelen op de ontwikkelingen rond het nieuwe GLB. Als er onafhankelijke adviseurs worden ingeschakeld om het proces te begeleiden dan vinden ze in deze flyer ook de nodige aandachtspunten.
 
- Tips voor de samenwerking tussen ANV's
 
Vervolg
De begeleiding vanuit het project Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap is afgerond. 'Het Lege Midden' gaat nu zelfstandig door om hun samenwerking verder vorm te geven. Ook worden de ervaringen die zijn opgedaan in het ‘Lege Midden’ bij de provinciale denktank ‘collectieven Fryslân’ ingebracht. Hierin wordt nagedacht over wat er bij komt kijken om een collectief op te zetten en de wijze waarop Friesland de collectieven kan organiseren.