Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Succesvolle Dag van het Plattelandstoerisme

afbeelding van Margreet Jongema

Op dinsdag 12 februari jl. vond de derde editie van de Dag van het Plattelandstoerisme plaats. Meer dan honderd ondernemers kwamen bijeen in Fruittuin Verbeek in Oldenborek om te leren van elkaar en diverse experts. Het project  Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap presenteerde tijdens deze bijeenkomsten vier van haar twintig ondernemersnetwerken.
 
De Dag van het Plattelandstoerisme was het podium voor veel nieuwe initiatieven op het platteland. Naast aandacht voor productinnovatie stond ook 'marketing' centraal. Hoe kun je als bedrijf op het platteland jezelf vermarkten richting bepaalde doelgroepen? Het antwoord lijkt hierop simpel: door onderlinge samenwerking. Het project Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap faciliteert en begeleidt twintig van dit soort samenwerkingsverbanden van ondernemers. Vier netwerken uit de recreatieve sector waren aanwezig op 12 februari om te laten zien wat zij het afgelopen jaar hebben gedaan en geleerd. Dit waren:

  • Netwerk Educatie & Recreatie Limburg  waarin “Samenwerking tussen agrotoerisme en educatie ondernemers, verbetering kwaliteit gastheerschap, samenhang in toeristisch recreatief aanbod en marketingaanpak centraal staan”.
  • Netwerk TOP Boerengolfbaan . Deelnemers werken gezamenlijk aan “Versterken ondernemerschap en professionalisering (arbeidsorganisatie/innovatie/marketing), en het ontwikkelen concept TOP boerengolfbanen.”
  • Netwerk Bereiken en verleiden van mijn doelgroep waarin de deelnemers alle marketing en communicatieaspecten leren om hun gezamenlijke leervraag te beantwoorden: “Hoe bereik en verleid ik mijn doelgroep?”
  • Netwerk Marketing in agrotoerisme Zeeland Waarin “Onderscheiden in de toeristische markt, doelgroep segmentatie en marketingaanpak centraal staan.”

Met deze vier ondernemersnetwerken bood het project in een grote en goed gevulde stand de bezoekers inspiratie en informatie. Veel bezoekers maakten daarnaast dankbaar gebruik van de meegebrachte brochures en informatie van de Taskforce Multifunctionele Landbouw.