Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Professionele afzet Lamsvlees

afbeelding van Christel van Raaij

Eén van de netwerken van het project Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap is het netwerk 'Lamsvlees, lekker dichtbij'. Dit netwerk focust op het professionaliseren van de verkoop van lamsvlees op het eigen bedrijf en op de zichtbaarheid voor (potentiële) klanten.  De deelnemers willen door huisverkoop van lamsvlees de regie houden in de eigen keten.

Het netwerk heeft met de vier initiatiefnemers en vervolgens met de complete groep van 16 schapenhouders het gezamenlijke doel bepaald. Netwerkbegeleider Anita Beijers van Projecten LTO Noord ondersteunt de schapenhouders samen met Henri Holster van Wageningen UR. De begeleiders spiegelen de netwerkdeelnemers in hun planvorming en geven handvatten voor uitvoering van activiteiten.

De centrale vraag voor het netwerk is: hoe ga je als netwerk het gezamenlijke doel, namelijk een  professionele afzet van lamsvlees, bereiken?  Eerst zijn de  individuele vragen van de ondernemers hierover in kaart gebracht. Het soort vragen varieert. De groep bevat schapenhouders met amper of geen ervaring in huisverkoop tot ondernemers die al enkele jaren verkopen vanaf eigen erf.  Enkelen moeten nog beginnen met het opbouwen van een klantenkring, terwijl meer ervaren leden juist vragen hebben over het verder uitbouwen van hun klantenbestand.

Op 14 mei aanstaande komt het netwerk bijeen om het thema wet- en regelgeving bij verkoop aan huis verder uit te diepen. Meer informatie over dit netwerk is te verkrijgen bij Anita Beijers (e-mail abeijers@projectenltonoord.nl, telefoonnummer 088 - 888 66 77).