Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Nieuwe ondernemersnetwerken voortvarend aan de slag

afbeelding van Rosanne Otter-Waterink

De vijf nieuwe netwerken in het project Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap zijn voortvarend gestart. De eerste bijeenkomsten hebben plaatsgevonden, waarin kennis maken met elkaar en het vaststellen van de netwerkdoelen voor komend jaar centraal stonden. Evenals in 2012 komen diverse takken van multifunctionele landbouw aan bod: van streekproducten, zorgboeren en agrarisch natuurbeheer tot sectorbrede netwerken over stadslandbouw en productmarktcombinaties voor vergaderlocaties.
 
Er zit veel enthousiasme in de nieuwe netwerken. Het netwerk ‘Stadslandbouw Limburg’ organiseerde afgelopen week direct een excursiedag om inspiratie op te doen. Het netwerk bestaat uit een groep agrariërs uit de regio Maastricht en buigt zich over de verbinding tussen stad en land. De deelnemers willen hun productie en productverkoop meer richten op de stad. Ook het netwerk ‘Vergaderen bij de boer’ kwam voor het eerst bij elkaar. Zij hebben een duidelijke gezamenlijke vraag rondom het ontwikkelen van productmarktcombinaties (zakelijke arrangementen) voor vergaderen op de boerderij. Dit netwerk bestaat uit deelnemers uit de provincie Noord-Brabant.
 
In Noord-Brabant en Zeeland is het netwerk ‘Coachend leidinggeven en goed werkgeverschap’ van start. Zorgboeren willen de professionaliteit en kwaliteit van hun organisatie stimuleren door het ontwikkelen van competenties voor leidinggeven en werkgeverschap. De tweede netwerkgroep uit Limburg wil de samenwerking tussen agrarische natuurverenigingen verder professionaliseren. Het netwerk rondom de vermarkting van vlees van Brandrode runderen beslaat meerdere provincies. Het vergroten van het aantal afzetmogelijkheden en het goed inspelen op marktkansen zijn onderwerpen die centraal staan voor de ondernemers uit dit netwerk.
 
Binnenkort zijn ook de laatste drie netwerken voor 2013 bekend. Zij maken het totaal van twintig netwerken compleet.
 
Landelijke verspreiding van resultaten
Hoewel sommige netwerken meer regionaal ingestoken zijn, verspreiden de deelnemers resultaten van de netwerken landelijk. Alle resultaten komen beschikbaar via www.multifunctionelelandbouw.net en daarnaast maken de ondernemers gebruik van bijeenkomsten en bijvoorbeeld Twitter (#MFLnetwerken en @landbouwbreed) om hun ervaringen te delen. Gezamenlijk dragen de resultaten van deze netwerken bij aan een krachtige koers voor verdere professionalisering van de hele multifunctionele landbouw.
 
Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap is een communicatieproject in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. De uitvoering is in handen van Arvalis, Projecten LTO Noord, ZLTO en Wageningen UR in samenwerking met andere partijen voor specifieke kennis en expertise.