Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Netwerkgroep is grondlegger van natuurstichting

Het ondernemersnetwerk ‘Natuurrijk Limburg’ binnen het project Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap bestaat uit veertien natuurbeheerders. Zij staan aan de wieg van een nieuwe stichting die dezelfde naam draagt en deze zomer is opgericht. Daar is netwerkbegeleider Bram Derikx trots op. “Het oprichten van de stichting is een concreet resultaat. De netwerkdeelnemers hebben daar een zeer grote rol bij gespeeld.”

De netwerkgroep zag het levenslicht begin 2013. “De deelnemers zijn vooral agrariërs. Sommigen waren al actief met natuur- en landschapsbeheer, anderen waren zich aan het oriënteren”, vertelt Derikx. Ze hebben nu drie bijeenkomsten gehad. Al in het beginstadium werd duidelijk dat ze vonden dat natuur- en landschapsbeheer door agrariërs vaak versnipperd is geregeld. “Een veelgehoord geluid was dat deze ondernemers een centraal aanspreekpunt voor natuur- en landschapsbeheer misten.”

De ervaring was dat een individueel agrarisch ondernemer onvoldoende slagkracht heeft om gronden te verkrijgen, weet Derikx. “Daarom zijn we in het netwerk op zoek gegaan naar een manier hoe de ondernemers het natuur- en landschapsbeheer meer naar zich toe kunnen trekken. Hoe kom je bij opdrachtgevers in beeld? Waar is behoefte aan? Wat hebben we als ondernemers überhaupt te bieden? Hoe kan je er een boterham mee verdienen? Dat waren vragen waarmee ze worstelden.”

Spin in het web
Het netwerk heeft in deze zoektocht onder meer een workshop bijgewoond over businessmodellen en hoe je deze ontwikkelt. De nieuw op te richten organisatie moet als een spin in het web fungeren voor doelen, mensen, kennis en middelen bij natuur- en landschapsbeheer. “In Natuurrijk Limburg is dit voortaan allemaal vanuit één centraal punt geregeld. In feite heeft het ondernemersnetwerk dus de structuur van Natuurrijk Limburg bedacht. Dat is een prachtige uitkomst, als je het mij vraagt.”

Voor het ondernemersnetwerk blijft een belangrijke taak weggelegd bij de stichting, geeft de netwerkbegeleider aan. “Een deel van de ondernemers zit in de raad van advies. Op deze manier zijn ze blijvend aan Natuurrijk Limburg verbonden. Ze blijven een stem behouden in de koers die we varen. Vanuit Natuurrijk Limburg zal gepoogd worden om die koers te behouden en ondernemen in de natuur rendabel te maken én ecologisch resultaat te boeken.”
 
Krachten bundelen
Als afsluiter heeft Derikx nog een tip aan de ondernemers: “Bij Natuurrijk Limburg merk ik hoe waardevol het is om krachten te bundelen. Ik wil ieder op het hart drukken om samen te blijven optrekken en kennis te delen. Dat is vele malen efficiënter dan telkens zelf het wiel proberen uit te vinden.”
Voor meer informatie, zie de website www.natuurrijklimburg.nl.