Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Netwerk op zoek naar goede vorm agrarisch natuurbeheer

afbeelding van Liesbeth de Haan

Met het nieuwe GLB op komst is het voor agrarische natuurverenigingen belangrijker dan ooit om zich professioneel te organiseren en op de eigen taak te oriënteren. Maar beperkt de taak van de ANV zich tot het gesubsidieerde agrarisch natuurbeheer of is de markt breder? Vijf agrarische natuurverenigingen in het ‘Lege Midden’ van Friesland gaan gezamenlijk op zoek naar een goede vorm om het agrarisch natuurbeheer in het ‘Lege Midden’ te organiseren. Ook verkennen ze de markt om te bepalen welke toegevoegde waarde de landbouw dit gebied verder nog te bieden heeft. Hiervoor krijgen ze een jaar ondersteuning vanuit het project Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap.
 
Via de sporen ‘Markt’ en ‘GLB’ wordt het komende jaar verkend welke taken en verantwoordelijkheden de vijf ANV’s in het ‘Lege Midden’ in samenwerking zouden kunnen oppakken. Om dit te onderzoeken zijn experts gevraagd om in dit netwerk mee te praten en worden bijeenkomsten over deze onderwerpen bezocht en als input voor het netwerk gebruikt. Maar op welke manier wordt de samenwerking tussen de verenigingen georganiseerd? Hiervoor zijn verschillende modellen mogelijk. Tijdens een bijeenkomst die BoerenNatuur op 26 april organiseerde voor alle Friese agrarische natuurverenigingen werden diverse varianten besproken. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde Het Lege Midden hun proces/ zoektocht naar de juiste vorm.
 
Om aan het eind van dit proces tot een goed besluit te komen brengt Het Lege Midden de voor- en nadelen van de verschillende organisatiemodellen in beeld. Op basis van dit document kunnen de besturen van de vijf verenigingen een afgewogen en goed voorbereid besluit nemen. Omdat de zoektocht naar een geschikte organisatievorm voor veel agrarische natuurverenigingen actueel is, zal dit document ook voor andere ANV’s beschikbaar worden gesteld.