Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Netwerk helpt zorgboeren in professionalisering en profilering

Wat betekenen de wijzigingen van AWBZ naar WMO voor zorgboeren? En vooral: hoe bereiden ze zich hierop voor én spelen ze er effectief op in? Met die vraag gingen de zorgboeren van netwerk BEZINN (Boeren En Zorg In Noord-Nederland) afgelopen jaar aan de slag. Derk Pullen begeleidde vanuit het project Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap de groep en blikt terug.
 
“Met gemiddeld twaalf ondernemers hebben we zo’n zeven inspirerende sessies gehouden. Een belangrijk thema voor de ondernemers was de voorbereiding op de wijzigingen van AWBZ op landelijk niveau naar Wmo op gemeentelijk niveau.” In het verlengde daarvan hebben de ondernemers zich verdiept in de vraag hoe je de zorgboerderij kunt profileren. Pullen: “Zo vonden de zorgboeren het belangrijk om BEZINN steviger op de kaart te zetten. Zeker in gesprek met gemeenten is het waardevol om wat meer naamsbekendheid te hebben.”
 
Balans
Pullen, adviseur Zorg en Welzijn bij LTO Noord Advies, is met de ondernemersgroep met allerlei onderliggende vragen aan de slag gegaan. “Ze hebben veel ideeën uitgewisseld en volop gebrainstormd. Bij een verdere professionalisering kwam bijvoorbeeld ook kijken hoe je als ondernemer meer kostprijsbewust wordt. Of wat een duurzame balans is tussen werk en privé. Ze hebben onderwerpen opgepakt die in de breedste zin bij kwaliteit en ondernemerschap van zorgboeren thuishoren. Daarmee staan ze stevig richting nieuwe samenwerkingspartners en gemeenten.”
 
Behalve inhoudelijk zijn de ondernemers ook praktisch aan de slag gegaan. Binnen het netwerk zijn 3 werkgroepen gevormd. Namelijk een groep die zich bezighoudt met het genereren van publiciteit bij regionale media, een groep die aan de slag is gegaan met joint promotion en eentje die verbinding legt met andere lokale netwerken. Dit alles om de naamsbekendheid van zorgboeren en BEZINN  te vergroten.
 
Focussen
Volgens Pullen hoort bij een professionaliseringsslag ook het vermogen om focus aan te brengen. “Durf te kiezen”, luidt zijn advies. “Bijvoorbeeld voor een doelgroep. Ontvang je iedereen met je armen wijd open, of ken je jouw kwaliteiten en pas je de doelgroep daarop aan? Durven kiezen is loslaten. En houd daarbij ook de nieuwe opdracht en doelstellingen voor de gemeente voor ogen: dat biedt ook kansen.”
 
Tot slot stimuleert hij de zorgboeren om te blijven verbinden met collega’s. “We hebben weliswaar de laatste netwerkbijeenkomst binnen het project al gehad, maar de ondernemers blijven elkaar ontmoeten. De plus van een netwerk is dat je andere ondernemers kent, samen optrekt, klanten kan doorverwijzen, enzovoorts. Kennis delen is kennis vermenigvuldigen!”