Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Netwerk Brandrode Runderen richt zich op Slow Food Presidium

afbeelding van Margreet Jongema

In februari is het Ondernemersnetwerk Brandrode Runderen binnen het project Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap van start gegaan. Tot eind 2013 verdiept deze groep van vijftien ondernemers zich met hulp van diverse experts in het vermarkten van vlees van de Brandrode runderen onder de vlag van het Slow Food Presidium. Ze gaan aan de slag met de implementatie van het Presidium en met marketingaspecten zoals hoe het “extensieve brandrood vlees” gepositioneerd kan worden in de markt ten opzichte van gangbare roodvleesproductie.
 
In 2011 is reeds een verzoek tot toekenning van het Slow Food Presidium voor Brandrode rundvlees ingediend. Een Presidium is een authentiek streekproduct, dat door Slow Food is aangemerkt als cultureel erfgoed en drager van biodiversiteit. Waarschijnlijk wordt het Presidium dit voorjaar toegekend. Brandrode runderhouders die deel willen uitmaken van het Presidium, moeten volgens een vast houderijprotocol werken. Het Brandrode rundvlees is al wel opgenomen in de Ark van de Smaak, daarmee wil Slow Food traditionele, ambachtelijke streekproducten voor de vergetelheid behoeden.
 
Vermarkting
Om de marketing goed gestalte te geven, willen de Brandrood-ondernemers in het netwerk hun kennis van het product vergroten. Ze gaan zich verdiepen in de technische kwaliteit en in de belevingswaarde van het vlees door met een slager, een kok en een onderzoeker aan de slag te gaan. Ook willen ze dit jaar benutten om elkaar beter te leren kennen, en een structurele samenwerking op te zetten. “Het is zonde als Brandrode stierkalfjes als regulier kalfsvlees wordt afgezet, terwijl ze tegen een meerprijs te verwaarden zijn onder het Slow Food Presidium. Kennis van elkaars afzetkanalen of het centraliseren van het afmesten van kalfjes kan bijdragen aan een constant aanbod van slachtrijpe Brandrode runderen”, is de opvatting vanuit het netwerk.
 
Brandrode runderen
Het Brandrode rund is een zeldzaam en oud runderras. De houderij is veelal hobbymatig, ongeveer 75% van de houders heeft minder dan tien dieren. De vijftien netwerkdeelnemers zijn grotendeels lid van de Vereniging van Brandrode Runderhouders, een vereniging met ongeveer 120 leden. In Nederland zijn circa 1500 Brandrode Runderen, dit aantal is verdrievoudigd sinds 2005.
 
Vind hier meer informatie over de internationale beweging Slow Food.