Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Natuurrijk Limburg van start

Met een feestelijke bijeenkomst op 12 juni in Vlodrop is het officiële startsein gegeven van Natuurrijk Limburg. Natuurrijk Limburg is het centrale aanspreekpunt voor overheden voor alle vormen van agrarisch en particulier natuurbeheer in de provincie. Ze verenigt de bestaande ANV's en coöperaties, die zich unaniem achter deze aanpak hebben geschaard. De stichting krijgt dit jaar begeleiding vanuit Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap.

 

Natuurrijk Limburg zorgt voor kwaliteitsgarantie, kennisontwikkeling en kan centraal inschrijven op de uitgifte van nieuwe terreinen. Ze verzorgt alle administratieve afwikkeling en resultaatverantwoording. Deze provinciale aanpak is uniek voor Nederland. Op 8 juni stond er een paginagroot artikel in de Nieuwe Oogst over Natuurrijk Limburg. Vind het artikel hier.