Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Multifunctioneel draait door in nieuw platform

afbeelding van Rosanne Otter-Waterink

Met het verrassende concept ‘Multifunctioneel Draait Door’ is maandag 25 november het project Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap afgesloten. Tafelheer Aart van Cooten vroeg ondernemers, netwerkbegeleiders en projectbetrokkenen tijdens deze eindbijeenkomst het hemd van het lijf. Over de resultaten vanuit de twintig netwerken en over de vraag: hoe nu verder met de multifunctionele landbouw?
 
Tijdens twee rondes ontving Aart van Cooten in totaal twaalf gasten aan zijn tafel. In de gesprekken aandacht voor wat de netwerken hebben opgeleverd voor de deelnemers en voor de sector. Onder de gasten ook Rosanne Metaal, beleidsmedewerker van het ministerie van Economische Zaken. Zij gaf een doorkijk naar de bestuurlijke ontwikkelingen in de multifunctionele landbouw. “Na het opheffen van de Taskforce misten we aanspreekpunten binnen de sector. Er is nu een platform MFL in oprichting om informatie te kunnen uitwisselen”, vertelde Metaal aan tafel.
 
Eigen route kiezen
Er was vanuit de tafelgasten veel enthousiasme over de projectaanpak. “De deelnemers bepalen zelf de agenda en de expertise die ze daarbij kunnen gebruiken. Ze kiezen dus hun eigen route.” Dat betekent niet dat de netwerkbegeleiders achterover konden leunen. “Want juist het bepalen van een gemeenschappelijk doel was de uitdaging met zoveel verschillende ondernemers. De ondernemers aan de tafel hebben het netwerkproces als zeer positief ervaren. “Een groep wordt dé groep. Samen zoeken naar kansen voor de eigen onderneming geeft veel energie. En je pikt van elke collega-ondernemer weer wat op.”
 
Durven onderscheiden
Ook inhoudelijk was er genoeg te bespreken. “De concurrentie in de multifunctionele landbouw groeit. Het wordt dus steeds belangrijker om je te onderscheiden in de markt.” Bijvoorbeeld door te certificeren, zoals de TOP Boerengolfbanen dat doen. Een ander onderwerp dat de tafelgasten aansneden, was het berekenen van een goede prijs voor producten en diensten. “Veel ondernemers durven niet de prijs te vragen die ze waard zijn. En hoe zorg je er eigenlijk voor dat bezoekers
zoveel mogelijk geld uitgeven op je bedrijf?” Onderwerpen waar de ondernemers ook na het afronden van het project mee verder gaan. Dit door toepassing van opgedane kennis, elkaar op te blijven zoeken en het netwerk voort te zetten. “We willen kennis en ervaringen delen en doorgaan op de ingeslagen weg. In ondernemerschap ben je namelijk nooit uitgeleerd.”
 
Nieuw platform MFL
In de tweede ronde kwam ook specifiek de toekomst van de multifunctionele sector als onderwerp aan bod. Welke status heeft de sector eigenlijk binnen het ministerie EZ? Rosanne Metaal legde uit dat de multifunctionele landbouw niet bovenaan de prioriteitenlijst staat bij staatssecretaris Sharon Dijksma, mede vanwege de hoge druk vanuit de gangbare agrarische sector. “Maar, begin 2014 staat er een bezoek gepland van de staatssecretaris aan een multifunctioneel bedrijf.” Het nieuwe platform MFL kan bijdragen aan de positie van MFL binnen het ministerie. “Het ministerie en de sector zijn erbij gebaat om elkaar geïnformeerd te houden en snel te kunnen schakelen. Het platform moet hier zorg voor dragen.” LTO-vertegenwoordiger Rinus van ’t Westeinde reageerde: “LTO is voorstander van dit platform, maar dan wel op een lean&mean-basis.”
 
Film
Net als in De Wereld Draait Doorkwamen tijdens deze bijeenkomst ook een gesproken column en een aansprekende film voorbij. Met de toepasselijke titel ‘Doordraaiers’ liet netwerkbegeleider Derk Pullen zijn gedachten gaan over het onderwerp ‘Multifunctioneel Draait Door’. In de film over het netwerk ‘Product & Afzet – Oregional’ gaan de deelnemers in op de kracht van netwerken, en dan met name de kracht van het delen. Ze hebben stappen gezet met hun netwerk en laten dit op een korte en duidelijke manier zien.
 
Wall of Fame
Tijdens de eindbijeenkomst konden de bezoekers alle resultaten vanuit de twintig netwerken bekijken op de ‘wall of fame’. Ook draaide er een Prezi-presentatie over de netwerken. Bent u benieuwd naar de resultaten binnen het project Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap? U vindt hier de factsheets van de netwerken, waarin staat wat de netwerken hebben gedaan en wat u als ondernemer hieraan hebt. De factsheets zijn ook gebundeld in dit handige boekje.