Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Meer halen uit gastheerschap

afbeelding van Margreet Jongema

Twintig recreatieve ondernemers uit Noord- en Oost-Nederland richten zich het komende jaar op het verhogen van hun bedrijfsrendement door het verbeteren van de gastheerschap. Zij doen dit binnen het ondernemersnetwerk Gastheerschap van het project Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap. Gedurende het komende jaar willen de deelnemers met elkaar en met hulp van experts kritische succesindicatoren onderling vergelijken en analyseren hoe deze indicatoren nog beter in te zetten zijn.
 
Tijdens de startbijeenkomst in maart zijn alle vraagstukken van de netwerkdeelnemers op tafel gekomen en verdeeld onder enkele thema’s. Ook is het doel vastgesteld wat men bij deze thema’s voor ogen heeft. De vraagstukken waar de groep mee bezig gaat, zijn zowel praktisch als strategisch van aard. Praktische vragen zijn bijvoorbeeld “Hoe bepaal ik mijn prijzen en hoe ga ik om met korting?” en ”Hoe vul je het eerste fysieke contactmoment met de klant in?”. De vragen op strategisch vlak zijn onder andere “Welke afwegingen moet ik maken tussen mijn verschillende bedrijfstakken als ik kijk naar kosten en rendement?”, “Hoe kan ik het rendement verhogen, bijvoorbeeld met verkoop van streekproducten of het bieden van arrangementen?” en “Hoe zorg ik voor een betere bezetting van midweken en voor- en naseizoen?”
 
In de tweede bijeenkomst gaat het netwerk Gastheerschap een “kapstok” maken waarbij de deelnemers handvatten krijgen om hun bedrijf op een groot aantal punten door te lichten. Onderdelen van de kapstok zijn gastheerschap, product en rendement. Bij volgende bijeenkomsten worden deze onderdelen verder uitgediept en vergeleken.