Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Kenmerkende aspecten van agrarische kinderopvang onderzocht en gebundeld

“Nu staat eindelijk op een rij waarom de agrarische kinderopvang beter is”, zegt onderneemster Monique Loos van kinderopvang De Bonte Koe in Losser over de nieuwe brochure ‘Kenmerkende aspecten van agrarische kinderopvang. De aanwezigheid, het belang en de (mogelijke) effecten volgens experts, ouders en kinderen’. “Je kunt eruit halen wat voor jouw organisatie het meest kenmerkend is.”
 
Ze was een van de zes deelnemers aan het gelijknamige project van Wageningen UR en Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK), waarin werd bekeken wat er kenmerkend is aan agrarische kinderopvang en wat de mogelijke effecten zijn. Ouders, onderzoekers, BSO-kinderen zelf en deskundigen werden hiervoor geïnterviewd. Ook vond literatuuronderzoek plaats  en kregen BSO kinderen met digitale camera’s de gelegenheid zelf aan te geven wat voor hen belangrijk is aan hun opvang.
 
Contact met dieren bovenaan
Contact met dieren is erg belangrijk, zo bleek. In 37 % van de foto’s van kinderen stonden dieren centraal. Contact met dieren maakt kinderen empathisch en verantwoordelijk. Het motiveert hen om te spelen en te leren, en een dier aaien werkt stres verlagend. Op veel locaties gaven de kinderen aan dat ze nog wel meer contact met dieren wilden, zoals met de kalfjes of pony’s.
 
Uitdagend buiten spelen ook belangrijk
Veel buiten zijn en bewegen, een stimulerende groene omgeving en spelen met natuurlijke materialen waren drie andere kenmerken die in het project werden onderzocht en die hoog scoorden. Juist op de wat rommeliger terreinen vond het meeste speelplezier plaats. Daar waar je met oude pallets hutten kan bouwen, waar je in stro kan spelen, met zand en water mag knoeien. Dat is op agrarische kinderopvang meer dan gemiddeld het geval, constateerde deskundige Elly Singer.
 
Dat dit belangrijk is vonden de kinderen zelf ook: 23 procent van de foto’s van BSO kinderen ging over veel buiten zijn en bewegen, 16 procent tot een stimulerende groene omgeving en daarnaast nog 7 procent over spelen met natuurlijke materialen. Bij elkaar 46 procent dus.
 
Het leren waar je voedsel vandaan komt, een prikkelarme omgeving en een kleinschalig karakter waren andere kenmerkende aspecten. Het betrekken van kinderen bij een moestuin lukt op de ene locatie beter dan op de andere: dit is sterk afhankelijk van het personeel. Prikkelarm waren de meeste locaties wel, maar hier werd niet speciaal waarde aan gehecht door ouders of kinderen. Het kleinschalige wel: de persoonlijke relatie tussen ondernemers en ouders speelt een rol voor ouders in hun keuze.
 
Meer nodig dan opleiding
Volgens Monique Loos biedt het boekje, net zoals een cursus groene pedagogiek, goede handreikingen om als agrarische kinderopvanglocatie het nog beter te doen en je zo te onderscheiden. “Het is heel belangrijk ook je personeel erin mee te nemen. Die leren dat op hun opleiding echt niet.”
 
De brochure is beschikbaar via deze link