Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Kengetallen helpen bedrijfsvergelijkingen zorglandbouw

“Door samen bezig te gaan met kengetallen, kun je je eigen bedrijf vergelijken met de bedrijven van anderen. Daardoor krijg je inzicht waar je kosten kunt besparen of opbrengsten verbeteren. Hierdoor krijg je een gezondere bedrijfsvoering”, zegt zorgboerin Ingrid Havermans van zorgboerderij Kakelbont in Dinteloord.
 
Alle posten op een rij
Zij heeft meegedaan in een groep met zorgboeren om de tool kengetallen zorglandbouw http://www.wageningenur.nl/nl/artikel/Bekijk-hoeveel-rendement-multifunctionele-landbouw-u-oplevert.htm te testen. Deze tool is ontwikkeld door Wageningen UR in samenwerking met de federatie Landbouw en Zorg en is nu beschikbaar voor iedereen.
 
“De tool zet alle posten op een rij, en is te koppelen aan je eigen boekhoudsysteem. Door met cijfers bezig te gaan krijg je inzicht in je bedrijfsvoering en maak je bewustere keuzes. Je kunt altijd dingen doen die geen geld opleveren, maar doe het dan bewust. Dankzij de tool maken wij nu ook onderscheid in opbrengsten en kosten van de verschillende takken op het erf zoals de zorg, de brasserie, de vergaderaccommodatie, de fruitteelt en de pluimveehouderij.”
 
Eigen personeel goedkoper
Wat haar vooral opviel door gesprekken met collega’s, is dat eigen personeel veel goedkoper is dan inhuur via bijvoorbeeld detachering. “Het nadeel is dat je dan minder flexibel bent, maar ik heb ook weer geleerd dat je je daarvoor verzekeren kunt. De personeelskosten zijn nu een stuk lager.”
Ook kostenposten als vervoer en aansprakelijkheidsverzekeringen verschilden nogal. “Sommigen hebben eigen vervoer, andere gebruiken taxibusjes. De tool is een goed middel om met elkaar in gesprek te gaan. Door uitwisselingen op basis van feiten kom je snel verder.”
 
Openheid gevraagd
Nadeel voor sommigen was wel de gevraagde openheid. “Je gaat echt met de billen bloot, maar als je niets te verbergen hebt is dat ook niet erg.”
Een punt van aandacht is dat iedere zorgboerderij uniek is, en dat het voor een goede vergelijking juist handig is als bedrijven op elkaar lijken. “Je kunt het beste eenzelfde type zorgboerderij kiezen, bijvoorbeeld jeugdzorg, en eenzelfde soort grootte. Anders vergelijk je appels met peren.”
 
Verspreiding
Om hieraan tegemoet te komen is in het project een prototype benchmarktool ontwikkeld. Die maakt het mogelijk je eigen bedrijf te vergelijken met een soortgelijk bedrijf (ook buiten je eigen studiegroep). Helaas is er nog geen budget gevonden om deze benchmarktool verder te ontwikkelen en beschikbaar te stellen, aldus Harold van der Meulen, onderzoeker van Wageningen UR.
De Federatie Landbouw en Zorg heeft de rekentool alvast via haar eigen nieuwsbrief onder de aandacht van de leden gebracht en hen aangemoedigd samen met collega’s het model te gaan gebruiken.